Zřizovatel:

D. 6 KUCMOCH I I I – martin z Poděbradska

Martine, jez kucmoch, jez kucmoch, Martine,
jez kucmoch, jez kucmoch,
nebudeš-li kucmoch jísti,
nesmíš k nám choditi,
nebudeš-li kucmoch jísti,
nesmíš už k nám.

Párový tanec s proměnlivým taktem (Zich: typ martin a vejr). Tančí se po kole v plynulé vazbě obou rozdílných kroků v párovém držení zavřeném.
1. – 3. takt: 3 pomalejší „vykláněné“ obkročákové kroky.
4. – 5. takt: 2 vláčné sousedské.
6. – 10. takt = 1 . – 5 . taktu: repetice – obkročáky však hybněji tančené, sousedská vláčná.
11. – 12. takt: 4 obkročákové kroky.
Závěr:
13. – 14. takt: 2 sousedské.
15. – 16. takt: 4 obkročákové kroky.
17. – 18. takt: 2 sousedské.

Zápis a popis podle O. Zicha, České lidové tance s proměnlivým taktem. NVČsl. 11, 1916, s. 292.

Taneční příprava: D. Stavělová
Hudební úprava: M. Rychta

Tančí a hrají členové Souboru Josefa Vycpálka z Prahy jako v D. 1, zpívají také Iveta Golasová (1965), Leona Háčiková (1968), Michaela Netopilová (1970), Václav Brodský (1966) a Kamil Čelikovský (1975).