• English

Zřizovatel:

E. 2 MATENÍKY z Proseče a Vlčetína u Českého Dubu a z Jiříčkova u Světlé pod Ještědem

Píseň jako v E. 1, var. textu od 11. t.:

… ořeší a duby vysekám,
já tam mou panenku nenechám.

Jiříčkov u Světlé pod Ještědem

1. takt: CH skrčí přednožmo pr. nohu s poskokem na 1. n. a tlesknutím: a) nad zdviženým kolenem.
b) pr. noha zůstává pokrčena ve výšce pasu – tlesk, 1. noha druhý poskok nebo výdrž.
c) totéž, ale s tlesknutím pod kolenem.
CH se nepředklání ke zdvižené noze, D stojí před CH zády, ruce v bok, tančí sousedskou vpřed, začíná pr. noha.
2 takt: CH krok vpřed, nyní na levé, totéž jako na pr. noze. D sousedskou vpřed s otáčením vpravo, první krok 1. n. vzad.
3. takt: CH hladký obkročák, 1. vpřed s otočením o 180° vlevo, upažení – výše než ruce sevřené v pěsti. D obkročák s malým poskokem vpřed pr. n., otočení o 180° vpravo, ruce stále v bok.
4. takt: CH hladký obkročák s otočením o 180° vlevo, D obkročák s malým poskokem vpravo.
5. takt: a) CH krok 1. n. vpřed bez otáčení, D krok pr. n. vzad.
b) CH přísun pr. n. vzad.
c) oba výdrž.
6. – 10. takt =1. – 5. taktu – opačnýma nohama.

Vlčetín u Českého Dubu

1. – 10. takt: jako v Jiříčkově – CH je obrácen zády k D.
Var. v 5. taktu: D krok pr. n. a tlesknutí
a) unožení 1. nohy.
b) necelou stopu od pr. n., špička opřena o zem.
6. – 10. takt = 1. – 5. taktu, opačnýma nohama. Na konci 10. t. si místo výdrže CH a D vymění místa.
11. -12. takt: Dvojice tančí v zavřeném držení v otáčení vpravo.
13. – 14. takt: CH a D obkročáky, každý začíná dupnutím.
15. takt: a) CH pr. n. vpřed bez otáčení, D krok 1. n. vzad.
b) oba unožení, CH levou, D pravou n.
c) oba výdrž.
16. – 20. takt = 11. – 15. taktu: opačnýma nohama a s otáčením vlevo.

Popisy sb. P. Krejčího, s. 73 – 74, zkráceno.
Taneční nácvik: J. Hanajová

Tančí a hrají členové souboru Nisanka z Jablonce nad Nisou: Martin Vaňátko (1965) sólo a Alena Francová (1959), Jiří Franc (1957) a Michaela Sudová (1957), Zdeněk Zapadlo (1969) a Radka Šilhánová (1968), muzika jako v E. 1.