Zřizovatel:

E. 6 SEDLCKÁ Z KUNOVIC

Šijte ně, mamičko, košulenku,
šijte ně, mamičko, košulenku,
a já v ní pojedu pro galánku,
a já v ní pojedu pro galánku.

[: Šijte ně, mamičko, vyšívanú, :]
[: a já mám galánku pohaňanú :]

Oženił sa starý a šedivý,
vzał si sobě pěkné dívča mładé,
vzał si sobě pěkné dívča mładé.

Vzala si ho do svéj komůrky,
[: aby ju s ním ludé neviděli :].

Od starých hor pršało, já mám nový širák,
dyž ně nechceš miłovat, vrať ně moje krúžko.

Tančí jednotlivé dvojice ve volném rozestupu před muzikou čelem k hudbě, D po pravici CH. CH uchopí D pravicí kolem pasu. D položí levici ohnutou v lokti na jeho pravé rameno nebo do středu zad. Vnější paže jsou buďto připaženy nebo CH při zpěvu volnou levicí gestikuluje.

Tanec má 3 části.
I. Zpěv taneční písně

Tanečník sám nebo více tanečníků se postaví před zahájením tance do půlkruhu před muziku. Začnou zpívat některou z písní k sedlcké. Při zpěvu tanečníci zadupají, tlesknou do dlaní a případně kývnou prstem na tanečnici stojící opodál. Vyzvané tanečnice přibíhají ke svým tanečníkům, postaví se po jejich pravici a zaujmou s nimi shora popsané postavení a držení. CH buď uchopí levicí pravici D nebo uchopí tanečnici pravicí kolem pasu. ona mu položí levici ohnutou v lokti na jeho pravé rameno.
Vnější paže jsou buďto připaženy (CH může volnou levicí při zpěvu gestikulovat) nebo CH uchopí levicí shora pravou ruku D vpředu před tělem v předpažení dolů (hřbety rukou nahoře, palce zaklesnuty do sebe). V tomto postavení a držení přenášejí dvojice váhu těla v lichých taktech vpřed na vnější nohu, v sudých taktech vzad na vnitřní nohu. Druhá noha buďto se s limitem přisouvá, nebo zůstává na místě a střídavě se uvolňuje pata vnitřní nohy a špička nohy vnější. Spojené vnější paže doprovázejí přenášení váhy těla mírným pohupováním při pohybu vpřed nahoru a při pohybu vzad dolů.

II. Víření dvojice na místě
Po zpěvu opakuje hudba nápěv písně 1x nebo 2x. Dvojice v uvedeném držení víří na místě kolem společné osy krokem s podklesáváním na vnitřní noze v 1. době taktu. Vnější noha našlapuje zlehka na přední část chodidla ve 2. době taktu. Takto víří dvojice nejprve doprava (D couvá, CH postupuje vpřed). Asi uprostřed nápěvu CH zadupe a změní směr víření. Nyní víří dvojice opačným směrem. Krok zůstává stejný. Při tanci se tempo poněkud zrychlí proti původnímu tempu zpěvu, zvláště pokud hraje k tanci dechovka.

III. Individuální taneční projev tanečníka a tanečnice
Po zpěvu taneční písně na začátku přehrávky uvolní CH držení a D se roztočí na místě doprava kolem vlastní osy přešla­pováním z nohy na nohu.
1. takt – a: Vykročí pravá noha vytočena špičkou zevnitř, koleno povoleno.
b: Krok levou nohou s otočením asi o půl kola doprava (noha předkročí před špičku pravé nohy), kolena se napnou. Takto ve všech dalších taktech.
CH se buďto na místě natáčí přenášením váhy těla na pravou a levou nohu se současným tleskáním do dlaní u pravého a levého ramene anebo po pravé a levé straně obličeje, mezitím zadupe, poskočí a pak se uchopí s tanečnicí ke společnému víření vpravo nebo vlevo nebo oběma směry (podle délky nápěvu).
K tanci se zpívají různé písně. Závěrečná píseň bývá obvykle žertovného rázu a poněkud rychlejší než písně předcházející.

Pozn.: Podle informací nejstarších tanečnic (např. Barbory Kuchařové nar. 1888) při individuálním projevu se D otáčela jednak na místě vedle tanečníka přešlapováním z nohy na nohu s podřepáváním na 1. dobu a s odpérováním nahoru na dobu 2. (stejně jako u kroku víření). Někdy současně přitom obtáčela CH:
a) Buď jednou kolem zpředu k jeho levému boku a zadem k boku pravému, takže tímto obtáčením uzavřela kolem něho kruh. U jeho pravého boku se pak případně chvíli na místě otáčela sama. Pak se uchopila s CH ke zpěvu a pokud ještě nebyla přehrávka u konce, přenášeli spolu dále váhu těla vpřed na vnější nohy, vzad na vnitřní jako při zpěvu.
b) Nebo se otáčí doleva směrem k levému boku CH a ihned zpět. opět předem s otáčením doprava k jeho pravému boku.
Tuto starou a už dávno zaniklou formu obtáčení tanečníka tanečnicí připomněli ještě někteří další tanečníci.

Tančí Jiří Trubák (1937) a Marie Trubáková (1942) z Kunovic, hrají Burčáci z Míkovic jako v D. 3.