• English

Zřizovatel:

E. 8 SEDLCKÁ II ZE STARÉHO MĚSTA U UH. HRADIŠTĚ

Dyž sa mně, děvčico, pěkná zdáš,
budeš-li taková, až sa vdáš,
eště pěknější, můj najmilejší,
teprú sa ty na mňa podíváš.

Staroměstská sedlcká jako všechny jiné druhy sedlcké na Uherskohradišťsku má tři základní části:

I. Zpěv taneční písně s doprovodnými pohyby při zpěvu (přenášení váhy těla).
II. Společné víření dvojice vpravo a vlevo v postavení pravými a levými boky u sebe.
III. Roztočení nebo podtočení tanečnice i několikrát opakované.

Kromě nich se objevuje ještě IV. část – obcházení taneční dvojice přísunnými kroky kolem sebe, držení za pravé ruce, s kmihy spojených pravic při každém kroku.

Postup tance:
CH se postaví před muziku a začne zpívat první sloku taneční písně s přenášením váhy těla z nohy na nohu a s bohatou gestikulací pažemi. Ke konci předzpěvu zatleská, na toto znamení k němu přibíhá tanečnice. Uchopí se spolu za pravé ruce (natočeni čelem k sobě).

Hudba opakuje přezpívaný nápěv poprvé.
Obcházení taneční dvojice přísunnými kroky kolem sebe ve směru hodinových ručiček, držení za pravé ruce s kmihy spojených pravic při každém kroku přísunném
1. takt: CH i D přísunný krok pravou nohou šikmo vpravo vpřed, pravá noha nakročí na celé chodidlo, levá noha se mírně posune po přední části chodidla k noze pravé, krok přísunný je ukončen mírným podřepem. Spojené pravé paže kmihnou vpravo stranou.
2. takt: Krok přísunný levou nohou šikmo vlevo vpřed, proveden stejně jako v prvém taktu krok pravou nohou vpřed (tj. s mírným hmitem v kolenou). Spojené paže kmihnou dovnitř vlevo stranou (za záda CH).
Takto postupuje dvojice až do konce 8. taktu.
V 9. taktu se dvojice zastaví a CH švihem spojených pravic vzhůru podtočí D doprava pod spojenými pažemi. D se otočí dvěma kroky (pravou, levou jednou kolem).
V závěru písně se dvojice postaví pravými boky k sobě a uchopí se k víření: CH obejme pravicí D kolem pasu, D mu položí levici ohnutou v lokti na jeho pravé rameno. Pravá paže D a levá paže CH jsou spojeny v pokrčení upažmo stranou jako u valčíku. CH má levici natočenu dlaní vzhůru, D mu pokládá pravou ruku do jeho nastavené dlaně hřbetem vzhůru.

Hudba opakuje nápěv písně podruhé.
Dvojice víří po dobu celé přehrávky vpravo stranou (oba postupují čelem vpřed). V každém taktu se provedou dva kroky:
a: CH i D udělají malý krok vpřed po obloučku s nadnesením na přední část chodidla,
b: CH i D krok vnější nohou mírně před nohu pravou, špička mírně vtočena dovnitř, noha došlápne na celé chodidlo.
V každém taktu se dvojice otočí o půl kola.

CH zpívá druhou sloku písně.
Dvojice v postavení čelem k hudbě. D po pravici CH. v drže­ní: CH obejme pravou rukou D v pase, D mu položí levici ohnutou v lokti na jeho pravé rameno nebo na záda. vnější ruka je připažena. CH jí volně gestikuluje. V tomto postavení a držení přenášejí váhu těla až do konce předzpěvu
1. takt – a: Nakročí vnější nohou vpřed s mírným zhupem (noha došlápne na celé chodidlo).
b: Dokončí přenesení váhy těla s dalším zhupem v kolenou (nohy se nepřisouvají, pouze se uvolňuje pata vnitřní nohy).
2. takt – a: Váha těla se přenese s mírným zhupem na vnitřní nohu vzad (noha došlápne na celé chodidlo).
b: Dokončuje se s dalším limitem v kolenou přenesení váhy těla. Někdy se druhá noha přisouvá k noze výkročné.

Hudba přehrává nápěv písně poprvé.
Následuje obcházení dvojice přísunnými kroky jako prve. S tím rozdílem, že v závěru obcházení CH D nepodtočí.

Hudba přehrává nápěv písně podruhé.
Na začátku této části švihem spojených paží CH D roztočí doprava. D se otáčí samostatně na místě doprava stejným krokem jako při víření, vykračuje pravá noha s nadnesením. CH kolem ní nebo při ní cifruje, např. s úskoky na levé noze vpravo stranou s přirážením pravého chodidla k chodidlu levé nohy – v každém taktu jeden; při této figuře je CH obvykle otočen zády k D, ruce složeny za zády dlaň v dlani, hlava mírně natočena přes pravé rameno ve směru pohybu jeho skoků atd..

CH zpívá první sloku druhé písně.
Dvojice ve stoji čelem k hudbě se drží za vnitřní ruce a obvyklým způsobem přenáší váhu těla v lichých taktech vpřed na vnější nohy, v sudých taktech vzad na vnitřní nohy. Je to opět s mírným dvojhupem. Levice CH gestikuluje.

Hudba opakuje nápěv k tanci poprvé.
1. – 8. takt: Dvojice v držení za pravé ruce se rozchází přísunnými kroky s kmihy spojených pravic jako obvykle.
9. – 16. takt: CH drží pravicí pravou ruku D, roztáčí ji na místě švihy spojených paží doprava, D se podtáčí stejným krokem jako při víření, každým krokem o 360°; na a) se vyšvihnou spojené paže vzhůru, na b) klesají obloukem dolů atd. CH současně kolem D poskakuje v každém taktu poskokem na levé noze vpravo stranou s přiklepnutím pravého chodidla k chodidlu levé nohy (vždy v prvé době taktu, druhá doba výdrž), nyní je CH otočen čelem k D. Takto skáče kolem ní proti hodinovým ručičkám až do konce 16. taktu.

Hudba opakuje nápěv k tanci podruhé.
1. – 8. takt: Dvojice v postavení pravými boky u sebe, držení jako k víření, víří známým způsobem vpravo kolem.
9. – 12. takt: Ve stejném postavení a držení dvojice završuje víření rychlými dupavými krůčky (čtyři v taktu) – začíná pravá noha, podupává se celými chodidly. Pravá noha přidupává skoro na místě a levá poněkud vpřed, tím se pokračuje vlastně v otáčení doprava.
13. – 16. takt: CH a D se natočí čelem k sobě. CH uchopí D oběma rukama kolem pasu, D jej obejme oběma rukama v zátylku (pevně se jej tam drží), CH se otáčí rychlými drobnými krůčky na místě (čtyři v taktu), roztočí D tak, že D se odpoutá nohama od země a otáčí se ve vzduchu přidržována CH, aby nespadla. V závěru ji CH postaví na zem, takže dvojice končí ve stoji čelem proti sobě, navzájem se držíc.

Poznámka: CH při rozvádění D na začátku tance vykračuje často levou nohou místo pravé nohy.

Tančí Josef Bazala (1960) ze Starého Města u Uh. Hradiště a Jana Polášková (1952), hraje muzika souboru Dolina ze Starého Města jako v E. 7.