Zřizovatel:

E. 7 SEDLCKÁ I ZE STARÉHO MĚSTA U UH. HRADIŠTĚ

Nocovali, malovai tré maléri u nás, tré maléri u nás.
Dal sem si já vymalovat [: mojéj miléj obraz :].

Staroměstská sedlcká jako všechny jiné druhy sedlcké na Uherskohradišťsku má 3 základní části:
I. Zpěv taneční písně a doprovodné pohyby při zpěvu (přenášení váhy těla).
II. Společné víření dvojice vpravo a vlevo v postavení pravými a levými boky u sebe.
III. Roztočení nebo podtočení tanečnice.
Kromě nich se objevuje ještě IV. část – obcházení taneční dvojice přísunnými kroky kolem sebe v držení za pravé ruce s kmihy spojených pravic.

Postup tance:
CH se postaví před muziku a začne zpívat 1. sloku taneční písně s přenášením váhy těla z nohy na nohu a s bohatou gestikulací pažemi. Ke konci předzpěvu zatleská. Na toto znamení k němu přibíhá poblíž stojící tanečnice.

Hudba opakuje předzpívaný nápěv poprvé.

Obcházení taneční dvojice přísunnými kroky kolem sebe v držení za pravé ruce s kmihy spojených pravic
Na počátku vlastního tance se uchopí CH s D za pravé ruce v připažení (jsou natočeni k sobě pravými boky). V tomto postavení a držení se obcházejí po kruhu přísunnými kroky s kmi­hy spojených pravic vpřed a vzad (podle CH).
1. takt: CH i D přísunný krok pravou nohou vpřed, pravá noha nakročí na celé chodidlo, levá noha se mírně posune po před­ní části chodidla. Krok je ukončen mírným podřepem. Spojené pravé paže na začátku tance kmihnou vpravo stranou.
2. takt: Krok přísunný levou nohou šikmo vpřed stejně proveden jako krok pravou nohou vpřed (tj. s mírným hmitem v kole­nou). Spojené pravé paže kmihnou dovnitř vlevo stranou (za záda CH).
Takto postupuje dvojice až do konce 8. taktu.
V 9. taktu se dvojice zastaví a CH švihem spojených pravic vzhůru podtočí jednou D vpravo kolem.
V závěru písně se dvojice postaví pravými boky k sobě a uchopí se k víření buďto „čardášově“ nebo jako na valčík, ale dvojice posunuta pravými boky k sobě.

Píseň se opakuje podruhé.
Dvojice víří v postavení pravými boky u sebe doprava. V každém taktu a) vykročí CH i D mírně pravou nohou po obloučku vpřed, noha v koleně povolena. Na b) předkročí levou nohou vpřed, pravá noha odpéruje v koleně nahoru. Tímto přidřepávaným krokem víří až do konce písně. V posledním taktu dvěma podupy pravou, levou nohou víření zastaví a přetočí se levými boky k sobě.

Píseň se opakuje potřetí.
Dvojice v postavení levými boky u sebe víří doleva krokem stejným jako prve. Nyní však vykračuje levá noha s podřepem, která při kroku vnější (pravou nohou) odpéruje nahoru. Takto až do konce přehrávky.

CH zpívá 2. sloku písně.
Dvojice v postavení čelem k hudbě se drží za vnitřní ruce a přenáší při zpěvu váhu těla, v lichých taktech vpřed na vnější nohu s mírným natočením od sebe, v sudých zpět na vnitřní nohu zatočením k sobě. Někteří tanečníci začínají opačně v lichých taktech zpět na vnitřní nohu a v sudých vpřed na vnější.

Po předzpěvu následuje opakování tance ve stejném pořadí jako prve. Víření končí tím, že tanečník tanečnici poděkuje plácnutím pravicí do pravé dlaně, což ona opětuje tímtéž způsobem.

Tančí a hrají Jan Vojtík (1929) a Jaroslava Gajová (1939) ze Starého Města u Uh. Hradiště, hraje muzika souboru Dolina ze Starého Města ve složení Pavel Mitáš (1972) prim, Radim Snopek (1974) housle-terc, Petr Chmelík (1970) housle-obligát, Zbyšek Janeček (1970) a Josef Strejček (1972) viola-kontr, Radek Doležal (1976) cimbál a Mojmír Kunc (1972) kontrabas.