• English

Zřizovatel:

D. 1 POVULNY Z TĚRLICKA

Pani Herlička v kole tancuje, una mlodžincuv rada miluje.
Holalija, lijalala,…..

Povulny je tanec v 3/4 taktu, polonézového rytmu. Je to druh tance. Skládá se z několika figur:
I. Předzpěv taneční písně směrem k hudbě (zpívá CH), dvojice vedle sebe, D po pravici CH, držení za vnitřní ruce v připažení (CH levou ruku v bok. D pravou ruku připaženu). Dvojice se při zpěvu taneční písně volně pohupuje.

II. Hudba opakuje předzpívaný nápěv poprvé – dvojice se točí na místě kolem společné osy krokem povulného.
Držení: pravými boky u sebe, CH uchopí D oběma rukama kolem těla ve výši lopatek, D uchopí CH oběma rukama ze stran za ramena
1. takt: Dvojice se otočí kolem společné osy třemi kroky, vykročí pravá (vnitřní) noha. Při každém kroku našlápne dvojice na celé chodidlo a zapéruje v koleně směrem dolů a nahoru.
2. takt = 1. takt. ale vykračuje opačná noha.
Takto víří dvojice až do konce přehrávaného nápěvu.

III. Hudba přehrává nápěv podruhé – dvojice v postavení levým bokem do středu, D po pravici CH. CH i D se drží za vnitřní ruce v předpažení dolů, paže v loktech mírně povoleny. CH pravou ruku otočenu dlaní vzhůru, D vloží levici do nastavené pravé dlaně CH hřbetem vzhůru. CH levou ruku opřenu o levý bok, D pravici připaženu. V tomto postavení a držení kráčejí vpřed po kruhu stejným krokem jako při společném víření. Vykračuje pravá noha.

IV. Hudba přehrává nápěv potřetí – dvojice opakuje figuru II. -točení dvojice na místě pravými boky u sebe. V polovině nápěvu změní však dvojice směr víření, vykročí vnitřní – levá noha.

Poznámka: Povulny se tančil v oblasti Těšínska po obou stranách hranice. Při polonézové figuře (procházce) možno též zpívat.

Tančí a hrají členové souboru Slezan z Českého Těšína Boleslav Slováček (1932) a Blažena Slováčková (1937), muzika ve složení Miroslav Kyjonka (1931) primáš, Jan Osoba (1943) a Tomáš Treichel (1971) 2. housle, Bohumír Katolický (1930) viola – kontr, Karel Musiol (1951) cimbál a Zdeněk Ondrášek (1934) kontrabas.