• English

Zřizovatel:

D. 7 KLEPANÝ VALČÍK I A II Z JABLUNKOVSKA

I. variant
Výchozí postavení: Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády, D čelem do středu mírně odvráceni (asi o 45°) zevnitř. Dvojice je vzdálena od sebe asi 2 kroky. CH obě ruce opřeny furiantsky hřbety za zády o kříž, D paže v mírném odpažení.
1. takt: CH i D se třemi krůčky téměř na místě otočí o 180° zevnitř (jsou opět od sebe mírně odvráceni zevnitř, nyní však oba opačným bokem do středu). CH vlevo, D vpravo. CH vykročí levou, D pravou nohou. Po dokončení otáčky jsou od sebe vzdáleni asi 3 větší kroky.
2. takt – a: CH ve stoji na levé a D na pravé noze. Pravá noha CH a levá noha D opřena patou o zem se pozvedne špičkou od země a přiklepne prudce špičkou k zemi.
b, c: Výdrž.
3. a 4. takt = 2. takt.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale naopak a opačnou nohou zpět do původního postoje.
9. – 16. takt = 1. – 8. takt.
17. – 32. takt: Dvojice ve volném držení ke kolovému tanci zavřeném tančí valčík vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou. Valčík je ukončen ve 32. taktu a), b) dvěma podupy, c) výdrž.

II. variant
1. takt: Jako u I. variantu, ale otáčka se provede o celých 360° (do původního postavení).
2. – 4. takt: Jako v I. variantu, ale CH a D natočeni zevnitř o 45°. Při přídupech CH i D natočí hlavu, CH doprava, D doleva, hled přes rameno na sebe.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale naopak a opačnou nohou.
9. – 16. takt = 1. – 8. takt.
17. – 32. takt: Valčík „nazpátek“ proti směru hodinových ručiček s otáčením dvojice doprava kolem společné osy.

III. variant
Postavení jako u II. variantu.
1. – 16. takt: Tančí se stejně jako u II. variantu, ale v 1., 5., 9. a 13. taktu si dvojice při otáčce 3 kroky o 360° střídavě doprava a pak zpět doleva vymění místa (D přechází stále před CH).
V taktech 17. – 32. tančí dvojice valčík vpřed po kruhu v držení polootevřeném (drží se pouze vnitřními pažemi, vnější ruka CH opřena asi 10 cm pod pasem v bok, D má vnější ruku volně v mírném odpažení).
Valčík se tančí velmi lehce a vznosně.

Tančí a hrají jako v D. 1.