• English

Zřizovatel:

D. 3 ANDULINKY Z MILÍKOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu v postavení levými boky do středu, D po pravici CH. Drží se za ruce vzadu křížem.

I. část – 3/4 takt, volné tempo
1. takt – a: Krok vnější nohou vpřed (noha došlápne na celé chodidlo).
b: Krok vnitřní nohou vpřed (noha došlápne na celé chodidlo).
c: Krok vnější nohou vpřed se zhoupnutím z celého chodidla do polovýponu, druhá noha zůstává vzadu mírně pokrčena, špička nízko nad zemí. Ke konci taktu poklesne noha stojná zpět na celé chodidlo.
2. takt: Tři kroky vzad. v každé době taktu jeden, vykročí vnitřní noha, při třetím kroku zůstává vnější noha vpředu, uvolněna chodidlem od země. Kroky vzad jsou kratší nežli kroky vpřed.
3. – 4. takt: Dvojice v držení ke kolovému tanci zavřeném (v objetí), CH zády do středu, se otočí šesti kroky obkročáku houpavého třikrát kolem, CH vykročí levou, D pravou nohou. Posledním krokem se dvojice zastavuje a uchopí se opět vzadu zkřižmo.
Figury taktu jedna až čtyři se opakují až do konce I. části tance.

II. část – 3/4 takt, rychlé tempo
1. – 4. takt: Dvojice v postavení jako na začátku tance, držení za ruce vzadu křížem, pravice CH nahoře, spojené ruce pevně opřeny o boky. Dvojice se otáčí rychlými běhovými krůčky na místě kolem společné osy, D couvá, vykračuje pravá noha. Ve 4. taktu se třemi běhovými krůčky přetáčí dvojice opačnými boky k sobě. CH přešlapuje přitom na místě a D se přetáčí s mírným pohybem vpřed k jeho opačnému boku.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale v postavení opačnými boky u sebe. V závěru 8. taktu se otáčejí opět do původního postavení.
Takto až do konce II. části.

Tančí a hrají členové souboru Slezan z Českého Těšína Jan Kapustka (1949) a Jitka Čechová (1966), muzika jako v D. 1.