• English

Zřizovatel:

D. 9 ŚVIŇOK

[: Ty šviňoku šviňski, tys mi ukrod ryňski,
jo če bendem žalovač a ty mi ho mušiš dat. :]

I. variant
Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za ruce vpředu křížem, pravé nahoře.
1. takt: 1 přeměnný krok vnější nohou vpřed, CH vykročí levou, D pravou nohou.
2. takt: 2 poskoky na vnější noze, druhá noha pokrčena přednožmo, na a) mírně kříží před nohou stojnou, chodidlo vyto­čeno zevnitř. Na b) se pokrčená vnitřní noha vrací zpět do polohy v pokrčení přednožmo.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt, ale opačnou nohou.
5. – 8. takt: Dvojice v držení ke kolovému tanci zavřeném (v objetí). CH zády do středu, tančí polku vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou.
Pohyby taktů 1. – 8. se opakují až do konce tance.

II. variant
Tančí se ve stejném postavení a držení jako u I. variantu.
1. – 2. takt jako u I. variantu.
3. takt: Švihem pokrčených vnitřních nohou vzad se současným obratem na stojné noze o 180° dovnitř jeden přeměnný krok vpřed, CH vykročí pravou, D levou nohou. Dvojice se přetočí do opačného směru, CH i D se stále drží za zkřížené paže, které výrazným kříživým pohybem napomáhají při obratu dovnitř.
4. takt = 2. takt, ale na opačné noze.
5. – 8. takt jako u I. variantu.
Pohyby taktů 1. – 8. se opakují po celý tanec.

Tančí a hrají členové souboru Slezan z Českého Těšína Jan Kapustka (1949) a Renáta Paprotová (1972), muzika jako v D. 1, zpívají jako v D. 4, ale bez B. Slováčka.