• English

Zřizovatel:

D. 10 TĚŠIŇOK Z VYŠNICH LHOT

[: Pod čečinskym mostym čeče voda skokym,
nimožim ju zastavič, :]
[: mjała že miłego, rozgnivała jego,
nimožim go udobřič. :]

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. Drží se za pravé ruce téměř v předpažení, CH levou ruku vzadu na kříži, D ve volném připažení.
1. takt – a, b: Jeden delší přeměnný krok podle CH vlevo stranou. CH vykročí levou, D pravou nohou.
c: Mírný zhup ve stoji na noze výkročné, druhá noha (u D levá, u CH pravá) mírně pokrčí přednožmo dovnitř. Dvojice se natočí mírně zevnitř.
2. takt = 1. takt, ale naopak a opačnou nohou.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. takt: Dvojice se pustí ve stoji čelem proti sobě, na a) každý potlesk do vlastních dlaní před tělem ve výši obličeje (ruce sepjaty jako při modlitbě). Na b) každý potlesk oběma rukama na hrudník ve výši klíčních kostí. Na c) vzájemný potlesk oběma dlaněmi (ruce hřbety k tělu).
10. takt: CH i D otáčku na místě 3 kroky o 360° doprava, vykročí pravá noha. D paže volně podél těla, CH paže vzadu na kříži.
11. – 12. takt: Zátočka za pravé lokty 6 kroky jednou kolem, vykročí levá noha.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt. ale v závěrečných taktech otáčka CH a D a společná zátočka dvojice naopak a opačnou nohou.

Tančí a hrají jako v D. 6, zpívají jako v D. 9.