• English

Zřizovatel:

D. 5 GONSOR – KOSTKOVY I A II Z ALBRECHTIC

Nědaleko ježora, paslo dívči gonšora,
[: paslo, paslo, od raničenka do věčorenka gonšora. :]

I. variant
Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v mírném odpažení, CH levou ruku založenu za zády, hřbet na kříži. D pravá ruka volně podél těla.
1. – 3. takt: Dvojice postoupí vpřed 6 obyčejnými kroky, vykročí vnější noha (nohy našlapují na celá chodidla).
4. takt – a: CH i D krokem vnější nohy vpřed a rychlým přikročením druhé nohy k noze výkročné se zastaví.
b: Výdrž.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale zpět a opačnýma nohama (vykročí vnitřní noha).
9. takt – a: CH i D poskok na vnější noze s odvrácením od sebe asi o 45° zevnitř, druhá noha pokrčena přinožmo. Spojené vnitřní paže kmih vpřed.
b: Poskok na vnitřní noze s natočením čelem k sobě. druhá noha pokrčena přinožmo. Kmih spojených paží vzad.
10. – 12. takt: CH i D se pustí, švihem spojených vnitřních paží vpřed se roztočí CH vlevo vpřed, D vpravo vpřed drobnými šlapákovými krůčky (4 v taktu), vykročí vnější nohy. D obě paže v připažení, CH ruce založeny za zády hřbetem na kříži.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt.
Obměna I. variantu: Ve 4. taktu se zhoupne dvojice na vnější noze z celého chodidla do polovýponu, druhá noha v pokrčení přednožmo se mírně zhoupne vpřed. Chodidlo v přirozené poloze. Spojené vnitřní paže kmih vpřed. Podobně na závěr 8. taktu při zpětném pohybu s kmihem vzad.

II. variant
1. – 4. takt: Dvojice postupuje vpřed po kruhu 4 přísunnými kroky, vykračuje vnější noha. Kmihy spojených paží při každém přísunném kroku zdola nahoru a zpět. Při přísunných krocích jsou CH a D od sebe mírně odvráceni.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt. ale zpět na své místo s kmihy spojených paží při každém přísunném kroku vzad a vpřed. Vykročí vnitřní noha, dvojice se při každém přísunném kroku k sobě mírně přivrací obličejem.
9. takt: Dvojice levým bokem do středu, D po pravici CH, CH uchopí D pravou rukou kolem pasu, D položí levici ohnutou v lokti zezadu na jeho pravé rameno. CH levici založí za záda, hřbet na kříži, D pravici volně připaží mírně od těla. V tomto postavení a držení postoupí dvěma poskočnými kroky vpřed, vykročí vnější noha. Druhá noha mírně pokrčena přednožmo, chodidlo v přirozené poloze.
10. takt: Dvojice se pustí a švihem vnitřních paží vpřed se roztočí zevnitř a současně se otočí dvěma poskočnými obkročáky jednou kolem.
11. – 12., 13. – 14., 15. – 16. takt = 9. – 10. takt.

Tančí a hrají členové souboru Slezan z Českého Těšína Jan Kapustka (1949) a Jarmila Franková (1956), muzika jako v D.1, zpívá Boleslav Slováček (1932).