Zřizovatel:

D. 4 ČAPKANY Z KOŠARISK

Sadžiła kapustym u chodnika,
něrosła kapusta, ale vyka,
[: dy je vyka, něch še myka, :]
něch una něrošně u chodnika.

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše, čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu.
1. takt – a: CH i D tlesknou dlaněmi obou rukou na stehna.
b: Tlesknou každý do svých dlaní před tělem.
2. takt – a: CH i D si navzájem tlesknou do pravých dlaní (hřbety otočeny k tělu).
b: Jako v a), ale levými dlaněmi.
3. takt = 1. takt.
4. takt – a: CH i D si navzájem tlesknou do obou dlaní (hřbety rukou otočeny k tělu).
b: Výdrž.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. takt = 1. takt.
10. takt = 4. takt.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt.
13. – 16. takt = 1. – 4. takt.
9. – 16. takt se ještě jednou opakují.
Při dalších opakováních tance se tempo vždy o něco zrychlí.

Tančí a hrají jako v D.3, zpívají Jitka Byrtusová (1959), Jitka Čechová (1966), Jarmila Fraňková (1956), Eva Fuksová (1970), Dagmar Kapustková (1948), Šárka Kurová (1964), Renáta Paprotová (1972), Gerta Romanová (1956), Boleslav Slováček (1932) a tanečník.