• English

Zřizovatel:

C. 1 KOŁOMAJKA Z LYŽBIC

Tančí dvě řady dívek čelem proti sobě ve vzdálenosti asi dva delší kroky od sebe. Dívky v jednotlivých řadách tvoří se svými protějšky dvojice. Paže volně podél těla nebo v bok.

I. variant
1. takt: Výměna míst dvou protějších dívek jedním delším přeměnným krokem s otočením doleva o 180° na protějším místě, vykročí pravá noha mírně šikmo vpravo vpřed (dvojice se míjejí levými boky).
2. takt – a: Poskok na místě na pravé noze (čelem dovnitř), levá noha vyšvihne šikmo vlevo vpřed poníž (pohyb z kolena).
b: Ještě jeden poskok na pravé noze, levá noha švihem kříží přednožmo dovnitř před pravou nohu.
3. takt: Ze stoje čelem proti sobě otáčka třemi kroky (vykračuje levá) o 360° doleva (v polkovém rytmu. tj. v prvních třech osminách taktu).
4. takt = 2. takt, ale naopak a druhou nohou.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale dvojice se vracejí na svá místa.
9. takt: Jeden delší přeměnný krok vpravo stranou, vykročí pravá noha.
10. takt = 2. takt.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt, ale naopak a opačnou nohou.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt.
17. takt: Otáčka o 360° na místě vlevo třemi krůčky v rytmu polky (vykročí pravá noha).
18. takt = 2. takt.
19. – 20. takt = 17. – 18. takt. ale naopak a opačnou nohou. 21. – 32. takt = 9. – 20. takt.

II. variant
Obměna I. variantu s tím. že při výměně dvojic v 1. a 5. taktu se dvojice uchopí za napřažené levé ruce a při prvním kroku pravou nohou vpřed se jimi k sobě přitáhnou. V závěru tance se poslední repetice neopakuje.

Tančí a hrají členové souboru Javorový z Třince Martina Byrtusová (1976), Lenka Dužíková (1976), Darina Sikorová (1975) a Vlaďka Szturcová (1977), muzika ve složení Eduard Turoň (1928) primáš, Richard Chmiel (1946) housle-terc, Jan Goryčka (1947) a Eduard Polok (1940) viola-kontry a Radovan Molin (1967) kontrabas.