Zřizovatel:

C. 4 ŠOTYŠKA Z LYŽBIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu za sebou levým bokem do středu, D před CH. Drží se za obě ruce ve skrčení vzpažmo.
1. takt: Dva houpavé přísunné kroky vpravo stranou (z kruhu), vykročí pravé nohy.
2. takt = 1. takt. ale na opačnou stranu a opačnýma nohama.
3. takt – a: CH i D se natočí k sobě doleva s hmitem podřepmo ve stoji snožmo (podívají se na sebe).
b = a), ale naopak.
4. takt: CH uvolní D levou nikou a švihem spojených pravic vzhůru podtočí D doleva. D se otáčí čtyřmi drobnými krůčky (vykročí pravá noha).
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. – 10. takt: Tančí dvojice čelem proti sobě. CH zády do středu, v držení ke kolovému tanci zavřeném čtyři přísunné kroky vpřed po kruhu s kmihy spojených paží při každém přísunu nahoru a dolů (CH vykročí levou. D pravou nohou). Místo posledního přísunu nohy přidupnou druhou nohou.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt. ale zpět po kruhu a opačnou nohou, paže komíhají při každém kroku shora dolů.
13. – 16. takt: Dvojice tančí vpřed po kruhu zrychlenou polku (dva kroky v taktu), CH vykračuje levou, D pravou nohou. V závěru zaujmou postavení oba levým bokem do středu, D před CH, držení za obě ruce v pokrčení vzpažmo.
Tempo se nyní zvolní.
17. takt: Dvojice ustupuje volnými kroky zevnitř knihu,
a: vykročí pravá noha. levá kříží přes pravou,
b: krok pravou nohou vpravo stranou do výponu spojného.
18. takt = 17. takt, ale opačným směrem a opačnou nohou (dovnitř kruhu).
19. takt: Natočení D k CH jako v taktu 3. (natočení D nalevo a napravo k CH).
20. takt = 4. takt.
21. – 28. takt = 1. – 8. takt.

Tančí jako v A.3. hrají jako v C. 1.