Zřizovatel:

C. 3 KŘIŽOK – KAČOK Z TŘINCE – KONSKÉ A GUT

I. variant
Tančí čtyři dvojice smíšené v postavení do kříže čelem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní paže v předpažení, vnější připaženy.
1. – 4. takt: První a třetí dvojice postupuje proti sobě malými kroky zlehka našlapovanými, tři v taktu, vykračuje pravá noha. Při setkání utvoří první pár bránu, kterou projde na začátku 3. taktu třetí pár. Ve 4. taktu se na protějších místech dvojice pustí a otočí se třemi kroky od sebe zevnitř o 180°, D vpravo, CH vlevo (levá paže D zůstává stále v předpažení zevnitř, CH podobně, ale mírněji). Druhý a čtvrtý pár stojí na místě.
5. takt – 8. takt = 1. – 4. takt. ale nyní si vyměňují místa dvojice druhá a čtvrtá. Branku tvoří druhá dvojice. První a třetí pár stojí na místě.
9. – 16. takt = 1. – 8. takt, nyní se vracejí dvojice na svá původní místa, bránu tvoří opačné dvojice.
17. – 20. takt: Všechny čtyři dvojice se spojí do kruhu, natočí se mírně vpravo vpříč a poskočnými krůčky (tři v taktu, vykročí pravá noha) postupují až do konce 20. taktu po kruhu vpravo. V poslední době 20. taktu se třetím poskočným krokem otáčejí na levé noze nalevo vpříč.
21. – 24. takt = 17. – 20. takt. ale kruh se otáčí doleva, vykročí pravá noha křížem přes levou. Dvojice se vracejí na svá místa.
25. – 28. takt: Dvojice se zavěsí za pravé lokty a běhovými krůčky (v každém taktu třemi, vykročí pravá noha), se otáčejí asi dvakrát kolem až na svá místa.
29. – 32. takt: Dvojice se pustí, tlesknou do dlaní, zavěsí se za levé lokty a zatáčejí se stejným způsobem doleva, vykračuje opět pravá noha. V posledním taktu zátočky za levé lokty D obejde okolo CH na své původní místo po jeho pravici.

II. variant
Tančí dvojice ve stejném postavení a držení jako u I. variantu. 1. – 8. takt: Výměna míst první a třetí dvojice a pak druhé a čtvrté dvojice stejně jako u I. variantu, dvojice zůstávají na protějších místech.
9. – 12. takt: CH a D ve dvojicích se pustí. D zůstávají na svých místech na obvodu kruhu a tam se až do konce 12. taktu otáčejí krokem poskočným (začíná pravá doprava) s došlapem levé nohy k pravé na druhou dobu taktu. Dívčí taneční krok je rytmizován dvojdobě, čili v každém trojdobém taktu se prove­de vlastně krok a půl. CH vytvoří kříž za pravé ruce a běhovými krůčky, třemi v taktu, se v kříži otočí jednou kolem. Nakonec se pustí a přetočí se levými boky k sobě se současným tlesknutím do dlaní.
13. – 16. takt: Totéž jako v taktech 9. – 12., ale naopak a opačný­ma nohama. D se otáčejí na místě doleva stejným krokem -vykračuje levá noha. CH se otáčejí v kříži běhovými krůčky doleva v držení za napjaté levé ruce. CH by měli vykročit v kříži v držení za pravé ruce pravou nohou a v držení za levé ruce opět pravou nohou, někdy však vykročí již na začátku levou nohou.
17. – 20. takt: Každý CH přiskočí ke své D, zavěsí se za pravé lokty a zatáčejí se běhovými krůčky (v taktu tři, vykročí pravá noha) vpravo kolem.
21. – 24. takt: Dvojice se na a) 21. taktu přetočí levými boky k sobě, tlesknou do dlaní a v závěsu za levé lokty pokračují v zátočkách až do konce (vykročí opět pravá noha).
Celý tanec se opakuje od začátku.
25. – 32. takt: Dvojice opět procházejí branami na protější místa (vracejí se zpět na svá původní místa).
Nyní v dalších osmi taktech tvoří kříž D podobně jako prve CH. CH stojí na svých místech čelem do středu a po celou dobu dívčího kříže tleskají do dlaní třikrát v každém taktu. V závěru pak ukončí v následujících taktech opět zátočkami běhovými krůčky nejprve ve čtyřech taktech v závěsu za pravé lokty a v posledních čtyřech taktech za levé lokty. Při změně směru všichni potlesk do dlaní.

Tančí a hrají členové souboru Javorový z Třince Milan Dorda (1972) a Darina Sikorová (1975), Jan Heczko (1976) a Vlaďka Szturcová (1977), Radim Musiol (1971) a Martina Musiolová (1972), Jan Orliczek (1976) a Martina Byrtusová (1976), muzika jako v C. 1.