Zřizovatel:

E. 3 FUNTY

Tančí dvojice smíšené po kruhu v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu. Ruce v bok.
1. – 4. takt: CH i D závěsem za pravé lokty zátočka 12 mírně zvrtanými kroky (vykročí pravá noha).
5. – 8. takt: Dvojice se pustí, zavěsí se za levé lokty a zátočky 12 mírně zvrtanými kroky. Noha se však nemění, vykračuje na začátku opět pravá noha.
9. – 16. takt: Dvojice se postaví levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za ruce vpředu křížem, pravé nahoře. V tomto postavení a držení postupuje dvojice krokem jako ve figuře I. v tanci tělency E. 2 V každém taktu na a),b) dva kroky vpřed, v lichých taktech začíná pravá, a na c) přenesení váhy těla zpět vzad na nohu výkročnou, v sudých taktech totéž opačnýma nohama.
17. – 20. takt: Zátočka 12 kroky mírně zvrtanými v závěsu za pravé lokty, vykračuje pravá noha. Viz takt 1. – 4.
21. – 24. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci a při mírném zrychlení tempa tančí krokem polkovým (ve dvou 3/4 taktech 3 kroky mírně pohupované polky – celkem 12 polkových otáček). CH vykračuje levou, D pravou nohou.
25. – 28. takt: Dvojice se zastaví, pustí se a při původním tempu v závěsu za pravé lokty zátočka 12 zvrtanými kroky, vykračuje pravá noha.
Poznámka: Tanec funty z Orlovska podle popisu Josefa Vluky patří k tancům typu taňce. Z taňce jsou zde uplatněny obě základní figury: zátočky za pravé a levé lokty zvrtanými kroky, postupování vpřed v postavení dvojice levými boky do středu, držení za ruce vpředu křížem, v každém taktu dvěma kroky vpřed a jedním vzad. Ke konci písně se pak poněkud neorganicky mezi staré taneční figury vmísila čtyřtaktová figura polkových kroků tančených ve 3/4 taktu. Patrně nahradila starší figuru rychlého přísunného víření třemi přísunnými kroky v taktu, vykračuje pravá noha. v postavení pravými boky u sebe a v držení jako ke kolovému tanci. Podobně jako u přecházejících tanců může navazovat na tento tanec polka stále rychleji a rychleji tančená nebo maďar.

Tančí a hrají jako v E. 2.