• English

Zřizovatel:

F. 10 ŠOTYŠKA II Z PETŘVALDU


Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení polootevřeném, CH uvnitř, D vně. Spojené paže napjaty vpřed po kruhu.
1. takt: Jeden přeměnný krok vnější nohou vpřed.
2. takt: Jeden přeměnný krok vnitřní nohou vpřed.
3. – 4. takt: Dvojice v držení zavřeném se otočí čtyřmi šlapáky dvakrát kolem.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. – 12. takt: Dvojice v zavřeném držení v „objetí“ tančí prudký šlapák, v taktu dva kroky, až do konce tance, CH vykračuje levou, D pravou nohou.
13. – 16. takt =1. – 4. takt.
Nápěv se opakuje ještě jednou, tančí se stejně, ale dvojice se od počátku opakování pustí vnějšíma rukama, D připaží pravou ruku a CH levici zvedne vzpažmo zevnitř.
V 9. – 12. taktu se drží dvojice v objetí a v závěrečných taktech se opět pustí vnějšíma rukama.

Tančí a hrají jako v F. 7.