Zřizovatel:

F. 11 ŠOTYŠKA III Z PETŘVALDU

Tančí dvojice smíšené po kruhu, zády do středu, D před CH. CH uchopí D za obě ruce ve skrčení vzpažmo. Tančí se jako plesová mazurka, jenže ve 2/4 taktu.
1. takt: Jeden přísunný krok vlevo stranou provedený s mírným zhupem.
2. takt – a: CH i D úkrok levou nohou vlevo stranou.
b: CH i D vykopnou pravou nohu šikmo vlevo vpřed, mírně se přitom natočí doleva.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt, ale na opačnou stranu a opačnýma nohama, ale v závěru 4. taktu přikročí levou nohou k noze pravé.
5. takt: Ve stoji snožmo se s dvěma hmity v kolenou (první hlubší, druhý plytší) natočí doleva.
6. takt: Totéž doprava.
7. – 8. takt: CH pustí levicí levou ruku D a švihem spojených pravic dovnitř ji podtočí před sebou doleva, D se otáčí na místě před CH doleva čtyřmi krůčky, vykročí levá noha.
Takt 1. – 8. se opakuje ještě jednou.
Při dalším opakování celého tance na začátku 1. taktu se D pustí CH a D přebíhá v 1. taktu čtyřmi krůčky (na každou osminu jeden krůček – vykročí levou nohou) k sousednímu tanečníkovi, postaví se před něj, uchopí se spolu za obě ruce. Od 2. taktu pak pokračuje celý tanec jako prve. Takto se opakuje až do konce.

Tančí a hrají jako v F.7.