• English

Zřizovatel:

E. 2 TĚLENCY A MAĎAR


Zagrejče mi do kolečka, je tu moja galaněčka,
zagrejče mi do kola, do kola, je tu galanka moja.

Podle Josefa Vluky se tančil stejně jako svatební taněc (Mesiaš) včetně maďara v dohrávce.

Tanec má 2 figury:
I. figura:
Úvodní chůze dvojice za zpěvu taneční písně vpřed po kruhu.
Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za ruce vzadu kolem pasu, vnější ruce v bok.
1. takt – a: Oba vykročí pravou nohou, noha došlápne na celé chodidlo. Levá noha vzadu opřena o špičku.
b: Krok = a), ale levou nohou vpřed. Pravá noha se vzadu odlepí mírně špičkou od země. Váha je plně na levé noze.
c: Přenesení váhy těla zpět vzad na pravou nohu. Levá noha se mírně odlepí špičkou od země, ale zůstává však stále vpředu mírně pokrčena v koleně.
2. takt = 1. takt, ale opačnou nohou.
Provádí se na celou první sloku zpívané písně.
Takto až do konce procházky. Tento druh kroku má houpavý charakter, zvláště v době c) při zpětném pohybu zpět.

II. figura:
Hudba opakuje přezpívaný nápěv první sloky k tanci jedenkrát.
Dvojice se postaví pravým bokem u sebe, uchopí se jako ke kolovému tanci, ale posunuti pravými boky k sobě. V tomto posta­vení a držení tančí po celou přehrávku zvrtanými kroky (3 v taktu -na začátku vykračuje pravá noha). Popis kroků viz u taňce (Mesiaš) E. 1.
Takto možno tančit i na další sloky nebo na další písně.

Tanec tělency je ukončen rychlou dohrávkou – maďarem.
Maďar: Dvojice tančí v postavení bokem do středu (CH levým, D pravým) a ve volném držení ke kolovému tanci – spojené paže napřaženy do středu, D má pokrčenou levici až na pravé paži CH.
Nyní tančí maďarovým krokem (CH vykračuje pravou, D levou nohou), při podupech těžiště sníženo, ve 3 taktech rovně vpřed a ve 4. taktu s otočením jednou kolem o 360°. Takto až do konce tance.

Tančí členové souboru Olšina z Orlové Josef Valový (1951) a Dagmar Valová (1956), hraje Trnka z Havířova a zpívá jako v E. 1.