• English

Zřizovatel:

E. 7 MYKSIK

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH levým, D pravým bokem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené.
1. – 16. takt: Valčík vpřed po kruhu s otáčením doprava, CH vykročí levou, D pravou nohou.
17. takt – a: Dvojice se zastaví, pustí se, CH i D ruce v bok a oba nízkým výskokem stoj rozkročný bočný, pravá noha vpřed, váha na pravé noze. Levá noha vzadu mírně odlehčená.
b, c: Výdrž ve stoji.
18. takt = 17. takt, ale opačnou nohou.
19. takt: CH i D provedou tři řezankové kroky P, L, P nohou.
20. takt: Totéž, ale opačnýma nohama (LPL).
21. takt = 17. takt.
22. taktu =18. takt.
23. takt = 19. takt.
24. takt = 19. takt.
25. – 32. takt = 17. – 24. takt, ale v 32. taktu dvojice seskokem do stoje spojného, výdrž.

Tančí členové souboru Olšina z Orlové Luboš Mihálik (1956) a Růžena Havlišová (1954), hraje Trnka z Havířova jako v E. 1.