Zřizovatel:

F. 9 ŠOTYŠKA I Z PETŘVALDU

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu. D čelem. V držení ke kolovému tanci zavřeném.
1. – 4. takt: Čtyři přísunné kroky podle CH doleva, CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže komíhají při každém kroku zdola nahoru a zpět. Ve druhé době 4. taktu přídup druhé nohy k noze výkročné.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt. ale zpět po kruhu, vykračuje opačná noha. Spojené paže komíhají při každém kroku shora dolů a zpět. Na konci 8. taktu přídup druhé nohy k noze výkročné.
9. takt: Dvojice se otočí dvěma obkročákovými kroky doprava jednou kolem, CH vykročí levou, D pravou nohou
10. takt – a: CH přídup levou, D pravou nohou současně s nato­čením asi o čtvrt kola vpravo.
b: CH i D lehký přešlap opačnou nohou.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt, ale naopak, CH vykročí levou, D pravou nohou.
13. – 16. takt: Dvojice se uchopí v objetí a otáčí se až do konce 16. taktu prudkým obkročákem „šlapákem“ doprava, CH vykročí levou, D pravou nohou.
Takt 9. – 16. se opakuje ještě jednou, dvojice tančí totéž, ale nyní se začíná točit dvojice nejprve doleva. Vykračuje stále stejná noha.

Tančí a hrají jako v F.7.