• English

Zřizovatel:

F. 7 OSTRAVSKY Z PETŘVALDU

Tančí dvojice smíšené zčásti v rozptylu a zčásti po kruhu, D po pravici CH. Chlapec přiběhne před muziku a poručí si tanec, rychle se vrátí ke své tanečnici a začínají tančit. Tempo je velice rychlé. Dvojice v postavení vedle sebe (D po pravici CH) se drží za vnitřní ruce pod lokty, D se přidržuje levou rukou chlapcovy pravé paže zevnitř. CH má levou ruku vzadu na kříži, D pravou v bok.

I. figura:
1. takt: CH i D jeden poskočný krok vnější nohou vpřed se sníženým těžištěm, druhá noha pokrčena přednožmo dovnitř 2. takt = 1. takt, ale opačnou nohou, paže zůstávají ve stejné
poloze.
3. – 4. takt: Dvojice v postavení čelem proti sobě v kolovém držení zavřeném (CH drží napjatou paži D shora) zatančí čtyřmi prudkými šlapákovými kroky (v každém taktu dvěma) dvakrát vpravo kolem.
1. – 4. takt se opakují až do konce 16. taktu, dvojice postupují po knihu jedna za druhou.

II. figura:
17. takt: CH i D se pustí, CH provede akcentovaný poskočný krok levou nohou (krok vpřed a poskok na téže noze), pravá noha je přednožmo pokrčená a vytočená doleva. Současně tleskne dlaněmi s pohybem z upažení do vzpažení nad hlavou, nebo tleskne dlaněmi před sebou, tleskají jak kdo chce. D provede dvěma šlapákovými kroky otáčku před CH, začíná pravou nohou doprava (odvíjí se od CH). paže jsou volně nad rozvířenou sukní D.
18. takt = 17. takt. ale CH vykročí pravou nohou, levá noha pokrčena přednožmo švihne vpřed, chodidlo vytočeno zevnitř.
19. – 23. takt: Opakuje se po kruhu s postupem vpřed totéž co v 17. a 18. taktu (od počátku 17. taktu po 23. takt CH sedmkrát tleskne, D provede sedm otáček).
24. takt: CH krok pravou nohou vpřed a přísun levé nohy, již netleská, ale založí obě ruce vzadu za záda a vypne hruď. D přešlápne na pravou nohu a přisune levou. Oba stojí čelem proti sobě, D nechá paže volně podél těla.

III. figura:
25. – 32. takt: V postavení čelem proti sobě v držení ke kolovému tanci zavřeném (v objetí) tančí dvojice šlapák na místě kolem své osy.

Celý tanec (1. – 32. takt) se opakuje ještě jednou po kruhu s postupem vpřed.

Tančí a hrají členové souboru Hlubina z Ostravy Petr Bednář (1966) a Hana Šrámková (1958), Dalibor Röbel (1961) a Anna Röbelová (1958), Jaroslav Sameš (1952) a Jindra Gärtnerová (1954), Petr Skála (1955) a Helena Skálová (1957), muzika ve složení Janusz Zítko (1965) primáš, Daniela Slezáková (1975) 2. housle, Dalibor Žalud (1958) housle-kontr, Sabina Salvová (1974) flétna, Aleš Zítko (1963) akordeon a Martin Urbánek (1977) kontrabas.