Zřizovatel:

F. 8 ŠAROŠ Z PETŘVALDU

Tančí čtyři páry ve dvou řadách, čelem proti sobě, v jedné řadě D, ve druhé řadě CH. Řady jsou vzdáleny od sebe asi na osm delších kroků. D maji připaženo, CH mají ruce založeny vzadu na kříži. Nápěv má více částí:
A: 16 taktů
B: 8 taktů
C: 8 taktů
Postavení párů:
4.D – 4.CH
3.D – 3.CH
2.D – 2.CH
1.D – 1.CH

Oddíl A:
1. figura:
1. – 8. takt: Začíná 1.CH a 1.D. Uchopí se za vnitřní ruce a probíhají v taktech 1. – 4. uličkou na konec. Na konci uličky se pustí, otočí se prvním krokem 5. taktu a v 5. – 8. taktu se vracejí stejně na svá místa.

2. figura:
9. – 12. takt: Nápěv 1. figury se opakuje. 1.D a 4.CH běží úhlopříčně k sobě, uprostřed uličky oporem o pravé dlaně (prsty vzhůru ve výši očí) zatáčejí se běhovými kroky doprava. Dva kroky k sobě, čtyřmi kroky zátočka oporem pravých dlaní o sebe, dva kroky nazad. Vykročí pravá noha.
13. – 16. takt: totéž, ale 1.CH a 4.D.

3. figura:
17. – 20. takt: Totéž co druhá figura, ale zátočka oporem o levé dlaně, 4.CH a 1.D.
21. – 24. takt: Totéž, ale 4.D a 1.CH.
25. – 28. takt: 1.D a 4.CH zátočka za pravé lokty.
29. – 32. takt: 1.CH a 4.D totéž za pravé lokty.

Nápěv se opakuje podruhé:
1. – 4. takt: 1.D a 4.CH zátočka za pravé lokty.
5. – 8. takt: 1.CH a 4.D totéž.
9. – 12. takt: 1.D a 4.CH založí ruce před sebe,pravé předlokté na levém, lokty vysoko a vodorovně ve výši ramen, běží k sobě. obejdou se jednou doprava kolem pravých ramen a vracejí se zpět couvavě.
13. – 16. takt: 1.CH a 4.D totéž.
17. – 20. takt: Totéž, ale kolem levých ramen, 1.D a 4.CH.
21. – 24. takt: 1.CH a 4.D totéž kolem levých ramen.
25. – 28. takt: 1.D a 4.CH: CH klekne na pravé koleno a D se s ním uchopí za pravé pokrčené ruce, obchází kolem jeho pravého ramene a vrací se zpět pozpátku.
29. – 32. takt: 1.CH a 4.D totéž.

Nápěv se opakuje potřetí:
1. – 4. takt: 1.D a 4.CH, CH klečí na pravém koleně (mělo by být na levém koleně) a drží se za levé pokrčené paže, D začíná obcházet kolem jeho levého ramene.
5. – 8. takt: 1.CH a 4.D totéž.
Poznámka: Od tohoto taktu není tančeno přesně, pokoušíme se o korekci.
9. – 10. takt: Dvojice 1.D a 1.CH běží čtyřmi krůčky uličkou na konec, tam se otočí čelem zpět.
11. – 12. takt: Běží zpět.
13. – 16. takt: Znovu se uchopí za ruce jako v taktu 9. – 10. a běží uličkou tentokrát osmi krůčky až na konec uličky a v 16. taktu se pustí a zařadí se dvěma kroky nazad 1.D vedle 4.D a 1.CH vedle 4.CH.
Takto by se postupovalo s párem 2., 3. a 4., až by se všichni vystřídali a vrátili se na svá původní místa.

Oddíl B:
Po vystřídání všech čtyř párů by měl začít oddíl B opět na začátku melodie. Dvojice by měly stát opět na svých místech.
1. – 20. takt: Začíná 1.CH a 1.D: zátočka za pravé lokty, čtyřmi kroky spolu (na doznívání původní melodie). Potom jde 1.D s 2.CH a 1.CH a 2.D za levé lokty, potom jdou 1.CH s 1.D a 1.CH s 3.D zátočkou za levé lokty čtyřmi kroky, nato opět 1.CH s 1.D čtyřmi kroky zátočkou spolu za pravé lokty a pak 1.D se 4.CH a 1.CH se 4.D zátočku za levé lokty a nakonec opět 1.D s 1.CH zátočku spolu za pravé lokty (a měli by se zatočit ještě čtyřmi kroky za levé lokty ve dvou taktech).
Tím by byla forma této části (proplétání) úplná.

Oddíl C:
1. – 4. takt: Stříška nad hlavami D ze spojených paží.
5. – 8. takt: Stříška nad hlavami CH.
1.CH a 1.D se uchopí za vnitřní ruce, vytvoří stříšku nad hlavami D (CH je uvnitř uličky a D vně), dívky mírně podřepnou a tleskají v 1. – 4. taktu (celkem 8 potlesků), zatím co 1.CH a 1.D se stříškou běží osmi krůčky podél řady dívek.
Pak totéž podél řady chlapců, kteří klečí na pravém koleně a rovněž tleskají do dlaní. Na konci se 1.CH a 1.D uchopí za obě ruce dole, ostatní dívky přeběhnou ke svým chlapcům a postaví se do řady ve stejném držení jako 1. pár. Tanečník sólové dvojice je postaven opačně nežli ostatní tanečníci.

Oddíl D:
Probíhání sólové dvojice mezi ostatními dvojicemi.
1. – 4. takt: Sólová dvojice se vzdaluje osmi krůčky od ostatních párů (CH couvá), mezitím dívky, které přibíhají k chlapcům a uchopí se s nimi za ruce, se vzdalují opačným směrem od sólové dvojice.
5. – 8. takt: Sólová dvojice a řada dalších dvojic běží nazpět k sobě osmi krůčky, přičemž sólová dvojice probíhá mezerou mezi 3. a 2. dvojicí.
9. – 12. takt: Všechny páry se vracejí osmi kroky, při čemž sólová dvojice probíhá mezerou mezi 2. a 1. dvojicí.
13. – 16. takt: Opět se vracejí všichni zpět a sólová dvojice jde před 1. dvojici.
Ke konci této figury se odpojí dívky od svých tanečníků (mimo 1. sólovou dvojici) a vytvoří opět uličku čelem k sobě. Tanečník sólové (první) dvojice je otočen zády k řadě dívek. Celá 1. dvojice proběhne ještě uličkou dozadu, kde se zařadí 1.CH na konec řady CH a 1.D na konec řady D.
17. – 20. takt: Chlapci vytvoří kříž levým bokem do středu, uchopí se za napjaté levice, pravé ruce založí na kříži. Děvčata přibí­hají ke svým tanečníkům a uchopí se každá svého tanečníka tím, že položí levou ruku na jeho pravé rameno. Po příchodu dívky ji chlapec uchopí pravou rukou kolem pasu.
Další figura je střídání tanečnic po kruhu v kříži. Nápěv se opakuje od počátku. V 1. taktu se vždy D odvine dvěma krůčky s obratem o 360° zevnitř, pustí se přitom CH a přiřadí se dozadu k dalšímu CH. V 2. – 4. taktu běží šesti krůčky vpřed se svým novým partnerem po kruhu. Takto se vše opakuje vždy po čtyřech taktech, až se každá dívka dostane ke svému tanečníkovi.
Doplnění: Jakmile se dívky dostanou ke svým tanečníkům, tito se pustí ostatních chlapců, levou paži založí vzadu na kříži a osmi krůčky couvají v otočce se svou dívkou o 360°, dívky mají pravou paži připaženu. Dalších osm krůčků tančí chlapci téměř na místě, zatím dívky vytvoří kříž tak, že stojí pravým bokem do středu a uchopí se za napjaté pravice.
Následuje střídání tanečníků po kruhu tak, jako prve u dívek. Opakuje se tak dlouho až se každý chlapec dostane opět ke své tanečnici.

Dohra:
Když jsou tanečníci opět u svých tanečnic, začnou ihned tančit polku. Obvykle se tančí hladká polka, soubor Hlubina tančí polku akcentovanou. Je zde na doplnění připojen i šlapák.

Poznámka: Tanec je velice obšírný, figury se musely opakovat. Zkrácením na videokazetě vznikly určité disproporce s hudbou.
Vcelku správně se tančilo až do 8. taktu třetího opakování nápěvu. Zde bylo nutno provést korekci v taktu 9. – 16., poněvadž zde nebyla tančena úplná figura, kterou přecházela 1. dvojice na opačný konec řad. Tím byla porušena i hudební struktura celého tance, poněvadž druhá dvojice zahájila následující figuru dříve, nežli hudba začla hrát příslušný nápěv (začátek čtvrtého opakování nápěvu k tanci).
Zde odkazujeme na popis šaroše z Petřvaldu uvedený v Radostné zemi. ročník 8 – 1958, čís. 1, str. 26 – 28.

Tančí a hrají jako v F.7.