Zřizovatel:

F. 2 HANDERLOK Z PETŘVALDU

U Brna, u Brna, u Brnice převrutil handerlok handrlice,
když si mě převrutil pomož mi stať, pomož mi ty handry na pleco dať.

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu. D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce podél těla.
Tempo tance volné.
1. takt: CH i D jeden „lindrový“ krok vnějšíma nohama vpřed.
a: CH vykročí levou, D pravou nohou vpřed.
b: Poskok na téže noze s mírným pohybem vpřed. Vnitřní nohy mírně pokrčeny přednožmo, chodidlo vodorovně se zemí. Spojené vnitřní paže kmihnou mírně vpřed.
2. takt = 1. takt, ale vykročí vnitřní nohy vpřed, vnější pokrčí přednožmo. Vnitřní paže zůstávají ve stejné poloze jako v 1. taktu (některé dvojice někdy i mírně zapažují). Dvojice je stále natočena vpřed, pouze hlavami se mírně natáčejí k sobě.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt.
5. – 8. takt: Dvojice postupuje ve stejném postavení a držení „lindrovými“ kroky vzad po kruhu (v lichých taktech vykročí CH levou, D pravou – vnější – nohou vzad, v sudých taktech vnitřní nohou).
9. – 16. takt = 1. – 8. takt.
Dohrávka v rychlejším tempu: Dvojice v držení ke kolovému tanci zavřeném (v objetí) tančí obkročák poskočný – lindr, v každém taktu 2 kroky až do konce melodie. D vykročí pravou, CH levou nohou. Každým poskokem se otočí dvojice asi o půl kola. Obkročák poskočný je stejného charakteru jako „lindrové“ poskoky v úvodu.
Při „lindru“ v dohrávce se na první dobu trioly vykročí, na 3. dobu je poskok. Ve druhé době trioly se dvojice nadnáší z celého chodidla do výponu. Píseň je možné před tancem předzpívat.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Odra z Bohumína Josef Bielik (1956) a Alena Peklánská (1975), zpívají Veronika Dvořáková (1973), Petra Ječmenová (1976) a Jaroslava Petro­vá (1975), muzika jako v F. 1 s primášem Miroslavem Kyjonkou (1931) ze Slezanu v Českém Těšíně.