Zřizovatel:

F. 1 ACH, MOJA DĚVUCHO, ZE SKŘEČONĚ

1. Ach, moja dževucho, něchcym tě, že tvoji přačele gaňum tě,
[: že rano něstovoš, kravičkam nědovoš, kunděličkym něpřynděš. :]

2. Muj miły synečku, nevěř to, přiď jutro raňuško, ujřiš to,
[: že jo rano stovom, bydełko odbyvom, kunděličkym tež přydym. :]

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené.
1. – 3. takt: 6 cvalových kroků (v každém taktu 2) vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou.
4. takt – a: Jeden cvalový skok CH levou, D pravou nohou vpřed po kruhu.
b: Přískok druhou nohou do stoje spojného.
Poznámka: Po celou dobu jsou spojené paže CH i D napjaty mírně vpřed.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale zpět po kruhu. CH i D vykračují opačnou nohou.
9. takt: Dvojice na místě se pootočí jedním krokem s příkrokem druhé nohy (CH levou, D pravou nohou) asi o 1/4 kruhu podle chlapce doleva. Nejde o čisté přísuny, ale krok s přísunem.
10. takt = 9. takt, ale zpět do původního postavení, vykročí opačná noha.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt.
13. – 15. takt: Dvojice se pustí, CH založí obě ruce vzad na kříže, D připaží. V každém taktu se otočí CH i D dvěma kroky o 360° ve směru tance s postupem vpřed po kruhu. CH vykročí levou vpřed po kruhu a otáčí se doleva, D vykročí pravou a otáčí se doprava (celkem 6 kroky).
9. – 15. takt se ještě jednou opakuje.
Poznámka: Před tancem se může předzpívat první sloka, další sloky se mohou zpívat mezi tancem nebo při tanci. Není to pravidlem, někdy je možno zazpívat pouze první sloku a pak se jen tančí.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Odra z Bohumína Tomáš Běhůnek (1976) a Veronika Dvořáková (1973), Josef Bielik (1956) a Alena Peklánská (1975), Břetislav Bombionka (1972) a Jaroslava Petrová (1975), Petr Buroň (1963) a Petra Ječmenová (1976), zpívá Anna Buroňová (1940), muzika ve složení Elen Kijonková (1959) housle-terc, David Knop (1969) viola-kontr, Karel Musiol (1951) cimbál, Miroslav Buroň (1936) kontrabas a primáš Miroslav Kyjonka (1931) ze Slezanu v Českém Těšíně.