Zřizovatel:

F. 3 KAČOK – MALY KŘIŽOK Z PETŘVALDU

Tempo polonézy. Tančí čtyři páry v postavení do kříže čelem do středu, D po pravici CH. Držení za vnitřní paže v předpažení, vnější paže CH založena na kříži, D v bok.
1. – 3. takt: 1. a 3. dvojice si vymění místa devíti vznosnými kroky (v každém taktu třemi, vykročí vnější noha), třetí pár při setkání utvoří bránu, kterou prochází první pár.
4. takt: 1. a 3. dvojice se otočí třemi vznosnými kroky na protějším místě o 180° doleva, CH couvá, D ho mírně obchází. Držení za vnitřní paže v předpažení po celou dobu otáčky.
1. – 4. takt: 2. a 4. dvojice se otáčí na svém místě kolem společné osy doleva třemi vznosnými krůčky v taktu o 360°, vykročí vnější nohou (CH levou vzad, D pravou vpřed), někdy krůček vygraduje až do mírného poskoku. Držení rukou jako u 1. a 3. páru při otáčce.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt: ale nyní si vyměňuje místo 2. a 4. dvojice, bránu tvoří 4. dvojice, 1. a 3. dvojice tančí totéž co 2. a 4. dvojice v 1. až 4. taktu.
9. – 16. takt = 1. – 8. takt, jednotlivé dvojice se vracejí na svá místa, ale branky dělají 1. a 2. pár.
Dohrávka: nápěv se opakuje ještě jednou ve stejném tempu. Dvojice tančí v kolovém držení zavřeném, spojené paže napjaty. Tančí se jednou kolem třasákovým krokem kombinovaným s jedním krokem obkročáku poskočného:
a – b: Jeden krok třasáku s poskokem ve druhé době taktu na noze výkročné (CH na levé a D na pravé noze).
c: Obkročák poskočný na opačné noze (CH na pravé a D na levé).
V každém taktu se otočí dvojice o 360° vpravo s mírným postupem vpřed. Takto až do konce dohrávky.

Tančí a hrají jako v F. 1.