B. 11 ČELADENSKY Z OSTRAVICE I

Táž melodie jako v B. 10. Tančí dvojice smíšené po kruhu držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu. 1. takt – a: CH i D rázný pevný, ale nízký skok snožmo na místě odrazem z obou chodidel v mírném stoji rozkročném. Dopad na celá chodidla, kolena mírně povolena.

Continue reading

B. 12 ČELADENSKY Z OSTRAVICE II

Táž melodie jako v B. 10. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru čelem proti sobě, CH zády do středu. Drží se za pravé ruce, levé připaženy nebo D levice připažena, CH levice ohnuta za zády hřbetem na pase. 1. takt – a: Nízkým výskokem rázně stoj výkročný

Continue reading

B. 13 DAME MĚŘIŤ NA PAPUČE ZE STARÝCH HAMER – HUŤKULE

Dame měřiť na papuče, dame měřiť na oba abys bosky něchodila, že si mudra osoba. [… v publikaci chybí kousek textu…] jetí“). Dvojice tančí „šlapák“ (hladký nebo houpavý obkro-čák)se zrychlujícím se tempem. CH vykročí levou, D pravou nohou. I. Na první přehrátí nápěvu se tančí zpočátku šlapák v pomalém tempu, později

Continue reading

B. 14 DRATENIK Z OSTRAVICE I A II

Ja sem maly drateniček, ja mam drotu tři funty, a penisky na střevičky aj všelijake lunty. [: Drateničku draťaty, kudrnaty, střapaty, drateničku drťaty, ty buděš muj. :] Mam halenu dosti staru, co mi otěc zaněchal, v něj se nosil ku oltaru, ked si moju matěr bral. /:Halena je ešče dobra

Continue reading

B. 15 DRATENIK Z OSTRAVICE III A IV

Ja sem maly drateniček z tej Trenčanskej stolice, umim pěkně zadratovať hrnce, misy, rendlice. [: Drateničku draťaty, kudrnaty, střapaty, drateničku draťaty, ty buděš muj. :] Jak ja přijdu do dědiny, všeci na mě čekaju, panimamy i děvčata vesele mě volaju. /:Drateničku draťaty… :/ Tančí se ve stejném postavení a stejně

Continue reading

B. 16 ESLI MĚ TY CHCEŠ ZE STARÝCH HAMER – HUŤKULE

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě vzdáleni od sebe na předpažení D. CH i D mají paže pokrčeny v loktech před hrudí připravené k motání: D pravé předloktí před levým, CH levé předloktí před pravým. Oba jsou natočeni bokem do středu, CH levým, D pravým. 1. – 2.

Continue reading

B. 17 HULAN Z GRUNĚ

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo ve volném prostoru čelem proti sobě, CH zády do středu. Drží se volně za obě ruce vpředu. 1. takt – a1: CH levou krátký úkrok vlevo stranou. D pravou vpravo. a2: CH lehce přinoží pravou, D levou nohu. b1: CH levou vlevo stranou, D

Continue reading

B. 18 HULAN Z GRUNĚ-BUŘONKY

Táž melodie jako v B. 17. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu, tak, že jsou pravými boky téměř vedle sebe. CH uchopí D pravicí pod levou paží (prsty CH směřují k levé lopatce D). Levici položí na pravé

Continue reading

B. 19 HULAN Z OSTRAVICE (první provedení)

Táž melodie jako v B. 17 Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Ruce v bok. 1. takt: Přeměnný krok CH vpřed levou, D vzad pravou: a: Krok – sun (CH levou vpřed, D pravou vzad). b: Krok s velkým důrazem (dupnutím) a

Continue reading

B. 19 HULAN Z OSTRAVICE (druhé provedení)

Táž. melodie jako v B. 17. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě po kruhu nebo ve volném prostoru, CH levým, D pravým bokem do středu. Ruce v bok. 1. takt: Přeměnný krok CH vpřed levou, D vzad pravou: a: Krok – sun (CH levou vpřed, D pravou vzad). b: Krok

Continue reading