Zřizovatel:

B. 18 HULAN Z GRUNĚ-BUŘONKY

Táž melodie jako v B. 17.
Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu, tak, že jsou pravými boky téměř vedle sebe. CH uchopí D pravicí pod levou paží (prsty CH směřují k levé lopatce D). Levici položí na pravé záloktí D. D uchopí CH stejným způsobem.
1. – 8. takt: Dvojice se prudce otáčí dokola kolem společné osy nízkým podtrhávaným poskočným krokem (v každém taktu dva poskoky). Vykročí vnitřní noha.
9. takt – a: Dvojice se pustí (CH zády do středu) a provede krok a přísun s přídupem stranou podle CH doleva, CH vykročí levou, D pravou nohou.
b: Přídup CH levou, D pravou nohou.
10. takt = 9. takt, ale naopak a opačnou nohou.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt.
13. – 16. takt: Tančí se jako v 1. – 8. taktu. /:9. – 16. takt:/ = 9. – 16. takt.
Poznámka: Dvojice se v této části drží za obě ruce (viz B. 17) nebo se nedrží, paže volně podél těla. V celém tanci je držení těla jakoby v mírném podřepu na pokrčených kolenou.

Tančí členové souboru Grunik z Ostravice a hrají Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí jako v B. 11.