Zřizovatel:

B. 15 DRATENIK Z OSTRAVICE III A IV

Ja sem maly drateniček z tej Trenčanskej stolice,
umim pěkně zadratovať hrnce, misy, rendlice.
[: Drateničku draťaty, kudrnaty, střapaty,
drateničku draťaty, ty buděš muj. :]

Jak ja přijdu do dědiny, všeci na mě čekaju,
panimamy i děvčata vesele mě volaju.

/:Drateničku draťaty… :/

Tančí se ve stejném postavení a stejně jako Dratenik z Ostravice I a II (B. 14), ale s tím rozdílem, že v dohrávce se otáčí dvojice v kříži obyčejným poskočným krokem (jeden v taktu), v lichých taktech vykračuje pravá noha, v sudých levá, nebo čtveřice se otáčí přeměnným krokem poskočným (ve třetí osmině poskok). V lichých taktech vykročí pravá noha a v sudých levá.

Tančí a hrají jako v B. 14.