Zřizovatel:

B. 11 ČELADENSKY Z OSTRAVICE I

Táž melodie jako v B. 10.
Tančí dvojice smíšené po kruhu držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu.
1. takt – a: CH i D rázný pevný, ale nízký skok snožmo na místě odrazem z obou chodidel v mírném stoji rozkročném. Dopad na celá chodidla, kolena mírně povolena. (Odraz proveden v předtaktí).
1. takt – b, 2. takt – a,b: Tři skoky D po levé, CH po pravé noze podle CH vlevo stranou s kalamajkovými příklepy vnitřní strany chodidla druhé nohy, mírně v koleně pokrčené, k noze poskakující.
3. takt – a = 1. taktu – a: (odraz se provede z poskakující nohy -D levé, CH pravé).
3. takt – b, 4. takt – a,b = 1. taktu – b a 2. taktu – a,b, ale zpět a opačnýma nohama.
5. – 8. takt = 1. – 4. taktu.
9 – 16. takt: D tančí lehkou poskočnou polku. CH se místo polky otáčí v lichých taktech dvěma poskoky na pravé noze, levá při každém poskoku „zakopává“, a v sudých taktech dvěma poskoky na levé, pravá „zakopává“.
Pokud by tančil místo těchto poskoků polku se zakopáváním druhé nohy, pak se pro tento druh polky používá název „zakopávaná“ – „zahazovaná“ polka, tj. s ohýbáním druhé nohy na začátku a na konci taktu.

Tančí členové souboru Grunik z Ostravice Ivo Adamec (1962) a Věra Rožnovská (1973), hrají Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí jako v B. 2.