Zřizovatel:

B. 14 DRATENIK Z OSTRAVICE I A II

Ja sem maly drateniček, ja mam drotu tři funty,
a penisky na střevičky aj všelijake lunty.
[: Drateničku draťaty, kudrnaty, střapaty,
drateničku drťaty, ty buděš muj. :]

Mam halenu dosti staru, co mi otěc zaněchal,
v něj se nosil ku oltaru, ked si moju matěr bral.

/:Halena je ešče dobra a je ešče jak nova,
a jak ja tež kejsi umrem ešče budě synova.:/

Tančí dvě dvojice smíšené v postavení do kříže. CH a D si podají pravé ruce (spojené pravice obou dvojic se navzájem kříží). Pravá noha obou CH i D ve stoji výkročném se opírá patou o zem, špičky kolmo vzhůru. Do tohoto postavení přechází dvojice na začátku 1. taktu současně s kmihem spojenými pažemi podle CH doleva.
1. – 8. takt: Kmihy spojenými pažemi (dva v taktu – první podle CH doleva) doprovází současně mírné pérování v koleně nohy stojné a kýváni špičky druhé (výkročné) nohy ve směni pohybu spojených paží, na každou dobu taktu jeden pohyb. Na pauzu v poslední době 8. taktu všichni tlesknou do dlaní před tělem a současně výskokem změní nohu výkročnou (nyní se opírá patou o zem uvnitř kříže levá noha) a ihned se uchopí do kříže levýma rukama.
9. – 16. takt = 1. – 8. taktu, ale opačnýma rukama a nohama.

Dohrávka v rychlejším tempu.
1. – 8. takt: Obě dvojice v postavení do kříže pravým bokem do středu a v držení za napjaté pravice se otočí běhovými kroky (v každém taktu dva, vykročí pravá noha) asi jednou kolem. Ve druhé době 8. t. výdrž na místě.
9 – 16. takt = 1. – 8. taktu, ale za levé ruce zpět na svá místa, vykračuje opět pravá noha. V drateniku II se čtveřice otáčí ostrými dupavými poskočnými kroky, dva v taktu, vykročí pravá noha.

Tančí členové souboru Grunik z Ostravice Lukáš Konopáč (1978) a Leona Horová (1979), Vít Konopáč (1972) a Miro­slava Tumová (1978), hrají Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí jako v B. 2.