Zřizovatel:

B. 12 ČELADENSKY Z OSTRAVICE II

Táž melodie jako v B. 10.
Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru čelem proti sobě, CH zády do středu. Drží se za pravé ruce, levé připaženy nebo D levice připažena, CH levice ohnuta za zády hřbetem na pase.
1. takt – a: Nízkým výskokem rázně stoj výkročný (CH levou, D pravou nohou vpřed), pata opřena o zem, špička chodidla směřuje ven (CH nalevo, D napravo).
b: Špička chodidla (CH levé nohy, D pravé) se vytočí dovnitř k noze stojné. Pata zůstává na místě.
2. takt – a: Špička chodidla (CH levé nohy, D pravé) se vytočí ven (viz. 1. takt – b).
b: Rázný příkrok levé nohy CH a pravé D do stoje spojného.
3.  takt – a,b a 4. takt – a: CH i D tři poskoky podle CH vlevo stranou (CH po pravé, D po levé noze) s kalamajkovými příklepy druhé nohy (viz Čeladensky z Ostravice I – B. 11.)
4. takt – b = 2. takt – b: Z odrazu z poskakující nohy rázný doskok do podřepu snožmo nebo mírně rozkročmo.
5. – 8. takt = 1. – 4. taktu, ale opačným směrem a opačnýma nohama.
9. – 10. takt: Zátočka třemi ráznými kroky (vykročí vnější noha – levá s podupem) za pravé lokty,(9. takt – a,b), při třetím kroku (10. takt – a) nakročí CH i D pevně levou nohou po směru vpřed, pravá však zůstává na místě (mírný stoj rozkročný, váha plně na levé noze). V 10. t. b CH i D zvrtem na levých nohou a současným pootočením na přední části chodidla pravých otočení švihem o 180°, levé nohy stále zatíženy. Zvrt je proveden s mírným nadnesením a v závěru obě paty došlápnou výrazně na zem. Při tomto zvrtu se dvojice pustí a připraví se k zátočce za levé lokty zpět na místa.
11. – 12. takt = 9. – 10. taktu, ale závěsem za levé lokty zpět na místo. Vykračuje opět vnější (nyní opačná – pravá noha).
V závěru se CH i D při zvrtu na pravé noze (levá opřena přední částí o zem) otočí doleva.
13. – 16. takt = 9. – 12. taktu. V závěru 16. t. přikročí CH levou, D pravou nohou do stoje spojného čelem proti sobě.
Celý tanec je prudký, rázný.

Tančí členové souboru Grunik z Ostravice Lukáš Konopáč (1978) a Leona Horová (1979), hrají Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí jako v B. 2.