• English

Zřizovatel:

B. 16 ESLI MĚ TY CHCEŠ ZE STARÝCH HAMER – HUŤKULE

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě vzdáleni od sebe na předpažení D. CH i D mají paže pokrčeny v loktech před hrudí připravené k motání: D pravé předloktí před levým, CH levé předloktí před pravým. Oba jsou natočeni bokem do středu, CH levým, D pravým.
1. – 2. takt: CH tři kroky vpřed levou, pravou, levou, každý na jednu dobu. Na druhou dobu 2. taktu výdrž ve stoji na levé noze, která je opřena přední částí chodidla vzadu o zem. CH při krocích motá v 1. taktu pokrčenými pažemi směrem vpřed jedenkrát kolem. Na první dobu 2. taktu tleskne levou dlaní do levé dlaně D (prsty rukou kolmo vzhůru). Na druhou dobu 2. taktu výdrž.
D tři kroky vzad pravou, levou, pravou každý na jednu dobu. Na druhou dobu 2. taktu výdrž ve stoji na pravé noze. levá opřena přední částí chodidla o zem vpředu. Při krocích v 1. taktu motá pravou rukou směrem vzad kolem levé ruky. Levá dlaň s výkrokem pravé na první dobu 2. taktu tleskne do levé dlaně CH. Druhá doba výdrž, obě chodidla na zemi.
3. – 4. takt = 1. – 2. taktu, ale naopak (CH vzad pravou, levou, pravou nohou a výdrž. Tlesknutí pravicí do pravé dlaně D. Levou rukou motá směrem vzad kolem pravé). D vpřed levou, pravou, levou nohou a výdrž ve stoji na noze výkročné. Tlesknutí pravicí do pravé dlaně CH. Pravá ruka motá vpřed kolem levé.
5. – 6. takt = 1. – 2. taktu.
7. – 8. takt = 3. – 4. taktu, jen potlesk je proveden oběma rukama a na druhou dobu 8. taktu dokročí druhá noha k noze výkročné.
9. – 16. takt: Valčík tančený na polku ve 2/4 taktu („lašský šotyš“) v držení ke kolovému tanci zavřeném. CH vykročí levou, D pravou nohou. V jednom taktu je nutno vykonat na první dobu výkrok a přísun k noze výkročné do výponu s obratem dokončeným na druhou dobu se zhoupnutím dolů (paty se však země nedotknou).
/:9. – 16. taktu:/ = 9. – 16. takt.
Poznámka: Je to vlastně druh ševcovského.

Tančí a hrají členové souboru Ostravica z Frýdku-Místku jako v B. 13.