Zřizovatel:

B. 17 HULAN Z GRUNĚ

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo ve volném prostoru čelem proti sobě, CH zády do středu. Drží se volně za obě ruce vpředu.
1. takt – a1: CH levou krátký úkrok vlevo stranou. D pravou vpravo.
a2: CH lehce přinoží pravou, D levou nohu.
b1: CH levou vlevo stranou, D pravou vpravo stranou skok, noha výkročná na celém chodidle, druhá pokrčena v koleně, chodidlo asi 10 cm od země.
b2: Výdrž v postoji CH na levé, D na pravé noze, druhá mírně pokrčena. (Je to vlastně druh přeměnného kroku ukončeného skočným úskokem stranou s pokrčením druhé nohy přednožmo.)
2. takt = 1. taktu, ale naopak a opačnou nohou.
3. – 4. takt = 1. – 2. taktu
Kroky jsou provedeny dynamicky a temperamentně.
5. – 8. takt: Dvojice v čardášovém držení pravými boky u sebe se otočí na místě kolem společné osy osmi poskočnými kroky (dva v taktu) se sníženým těžištěm dvakrát kolem. CH vykročí levou, D pravou nohou.
9. – 16. takt = 1. – 4. taktu.

Tančí a hrají členové souboru Ostravica z Frýdku-Místku jako v B. 13.