Zřizovatel:

C.4 PÁSLA NANYNKA PÁVA, SMĚSEK Z BLATIN

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené.

Pásla Nanynka páva mezi horama sama,
pásla husičky u čistý vodičky,
čekala na svýho pána.

1. – 8. takt: Mírně houpavý obkročák (v taktu jeden krok) s otáčením ke každému kroku pouze o čtvrt kola. CH vykročí levou, D pravou nohou.
9. – 12. takt: Houpavý obkročák s větším zhoupnutím a s natřesením v třetí době taktu.
Otočení při každém kroku o půl kola.
13. – 16. takt: Obkročák mírně poskočný, otočení při každém kroku o čtvrt kola. Tanečníci se mohou mírně uklánět při každém kroku ve směru nohy výkročné.
Jde o obkročák s gradací tanečního kroku i tanečního ruchu.

Tančí členové souboru Rožínka z Dolní Rožínky Jiří Mrňous /1973/ a Bohumila Doležalová /1972/, Pavel Špaček /1973/ a Jitka Sedláková /1976/, Dana Sedláková /1975/ a Dušan Šebesta /1975 – ze souboru Pramínek z Jihlavy/, hraje muzika souboru Vysočan z Jihlavy jako v A.2.