Zřizovatel:

C.13 HAJ HUSIČKY ZE SLAVKOVIC

Píseň jako v C.12
Tančí trojice po kruhu, CH levým bokem do středu ruce v bok. dvě D čelem proti němu pravým bokem do středu. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce v bok.
1 . – 8 . takt: Trojice postupuje kroky poskočnými (dva v taktu) vpřed po kruhu, D couvají. CH vykračuje pravou nohou, DD rovněž pravou nohou.
9. – 10. takt: Následují zátočky CH s D, která je po jeho pravé ruce, závěsem za pravé lokty a otočí se 4 poskočnými kroky jednou kolem. Lichá D, ruce v bok, pokračuje sama.
11. – 12. takt: Zatáčí se s druhou D po jeho levé ruce. za levé lokty atd.
Takto pokračuje tanec a ž do konce.
Tančí a hrají jako v C. 12.