Zřizovatel:

C.10 MINET Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Minet z Velkomeziříčska patří k tancům, které byly zaznamenány při guberniálních sběrech kolem roku 1819. Patří do skupiny starých tanců trojdobých jako lidové „hanácké“, „vláčité“ a zlidovělé menuety a minety. Jsou to vesměs tance starší vrstvy, které dnes už vymizely (menuet) a které vytvářely určitý dobový typ. Byly závislé na celkovém dobovém vkusu a dobových kulturních proudech. Navzájem se mezi sebou ovlivňovaly. Tanečně vytvořily několik skupin, z nichž nejmladší je vláčná sousedská vyšlapávaného trojdobého kroku. Takto se pravděpodobně tančil i minet z Velkomeziříčska, z něhož zůstala zachována jenom melodie. Nápěv upomíná na některé písně k jihočeskému tanci Do kolečka, který se tančil v kole i v párech. Mnohé z těchto písní a nápěvů se udržely např. na Jihlavsku při tzv. „tušování“, které bylo spojeno s tancem „v kole“. Nebo při „kolech“, známých po celé západní Moravě a tančených o přestávce u muziky nebo venku kolem máje.

Na dudy hraje Josef Hora /1932/ ze souboru Studánka ze Žďáru nad Sázavou.