Zřizovatel:

C.9 VYLETĚLA HOLUBIČKA ZE SNĚŽNÉHO

Vyletěla holubička /: ze skály, :/
/: probudila modré oči ze spaní. :/

Kdyby byly modré oči /: nespaly, :/
/: byly by tu holubičku dostaly. :/

Nebyla to holubička, /: byl to pták , :/
/: když mě nechceš, má panenko, nechej tak. :/

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, držení za obě ruce vpředu křížem, pravé nahoře.
1. – 4. takt: 4 poskočné kroky, začíná vnější noha. Druhá noha mírně pokrčena přednožmo, chodidlo mírně vodorovně se zemí.
5. – 6. takt: Obrat o 180° dovnitř (dvojice se stále drží) dvěma poskočnými kroky, začíná vnější noha.
7. – 8. takt: Dva poskočné kroky vpřed, začíná vnější noha.
9. – 10. takt = 5 . – 6 . takt.
11. -14. takt = 7. – 10. takt. ale opačnou nohou.
Ve druhé sloce se tančí stejně. V závěru se dostane dvojice opět do původního postavení.

Tančí a hrají jako v C. 1.