A. 11 ZAHÁJENÍ HODOVÉ ZÁBAVY A POCTA PŘÍŠTÍM STÁRKŮM V KOMÍNĚ

Na závěr starých hodů – ženáčských – druhého hodového dne o večerní zábavě v hostinci pod vrškem ozdobené májky, upevněným pod stropem, nastával poslední z hodových obřadů – obřadní předávání ozdobených stárkovských klobouků ženáčský-mi stárky nově vytipovaným stárkům pro příští hody. Na to následuje sólo, vyhlášené starými ženáčskými stárky novým

Continue reading

A. 12 HODOVÁ KOLA POD MAJÍ V KOMÍNĚ

Allegretto Viděl sem ju, zelená se, viděl sem ju, zelená se, /: na ní šáteček, na ní šáteček červená se.:/ /: Muzika nám hrála, do bílého rána, :/ a já sem vysázel, a já sem vysázel tolar do cymbála. :/ Hébéte se, sukně na mně, šak mám doma ještě jedne,

Continue reading

A. 13 ŘEZNICKÁ Z KOMÍNA

Vivo Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za ruce vpředu křížem, pravé nahoře. 1. – 16. takt: Dvojice tančí na místě řezanku (2 kroky řezanky v taktu, vykračuje obvykle pravá noha). Spojené překřížené paže při řezance doprovázejí „řezáním“. V

Continue reading

A. 14 TŘASÁK Z KOMÍNA

Allegretto Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě v rozptylu po celé taneční ploše. CH levým, D pravým bokem do středu. CH uchopí D oběma rukama v pase. D mu položí ruce na ramena. Po celý tanec se tančí skočná polka s potřásáním v kotnících a v kolenou při každém kroku.

Continue reading

A. 15 ZAHRADNÍK I A II Z KOMÍNA

Allegretto Když sem šel do Prahy pro hrách, pro hrách, spadl mně na cestě valach, valach, kdybych mu byl dával oves, oves, byl bych měl valáška podnes, podnes. /:Šel zahradník do zahrady s motykó, s motykó, vykopal tam rozmarýnu velikó, velikó, nebyla to rozmarýna, byl to křen, byl to křen,

Continue reading

A. 16 ZAHRADNÍK III A IV Z KOMÍNA

Píseň jako v A. 15 III. variant Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce v bok. 1. část – 3/4 takt Dvojice postupuje valčíkovými kroky mírně vpřed. V lichých taktech vykročí vnějšíma nohama vpřed s

Continue reading

A. 17 TAJČ (ŠÓPAVÁ) Z BYSTRCE

Adante Když jede na pole, má v kapsi brambore, kóké na sedláka, jak se duje. Jde o starší formu valčíku. Možno tančit dvojím způsobem. 1. způsob CH a D v držení ke kolovému tanci zavřeném, spojené paže volně napjaty stranou. CH tančí houpavým přenášením váhy těla z nohy na nohu

Continue reading

A. 18 ZAHÁJENI HODŮ V TUŘANECH

Con moto Kdo to pije? Však vy víte, Harasovo hodný dítě, /:piju, piju, piju já, šak to platí kapsa má.:/ Po příchodu pod máji v hlavní hodový den (neděle) anebo za špatného počasí do sálu, kde je májka symbolizovaná vrškem zavěšeným od stropu, se hodová chasa seřadí do řetězu v

Continue reading

A. 19 VOSTATKOVÉ PRÁVO ŽEN V TUŘANECH

V ostatkové úterý mají právo vdané ženy. Zahajují večer zábavu příchodem v řetězu, který se zatáčí do kruhu – obdoba hodového věnce svobodné chasy. Řetěz žen vede ženská stárka s vostatkovým právem v pravé ruce. Je to velká vařečka, ozdobená kvítím a asparátem a figurkou malého dítěte (celuloidovou panenkou). Právo

Continue reading

A. 20 DÍVČÍ KOLO Z TUŘAN

Moderato /:Hluboči, hluboči, kudy se voda točí,:/ /:kerá nemá šohajíčka, ta ať do vody skočí. :/ /: A já šohaja nemám, přece do ní neskočím, :/ /: ještě se já v tej tuřanskej hospodě zatočím. :/ V Tuřanech se o hodech, ostatcích i obyčejných tanečních zábavách o přestávkách tančívala kola

Continue reading