• English

Zřizovatel:

A. 17 TAJČ (ŠÓPAVÁ) Z BYSTRCE

Adante

Když jede na pole, má v kapsi brambore,
kóké na sedláka, jak se duje.

Jde o starší formu valčíku. Možno tančit dvojím způsobem.

1. způsob

CH a D v držení ke kolovému tanci zavřeném, spojené paže volně napjaty stranou. CH tančí houpavým přenášením váhy těla z nohy na nohu s otočením a vyhoupnutím na přední části chodidla o půl kola při každém kroku. Současně – otáčí-li se s tanečnicí doprava, při kroku na levé noze pravou nohu ohýbá obloukovitě zánožmo. Při druhém kroku na pravé noze pak levou nohu pokrčuje přednožmo zevnitř. D střídá obkročákový krok na levé noze s nadnesením do výponu a obloukovitým pohybem pravé nohy do ohnutí zánožmo s valčíkovým krokem (vykročí pravá noha). Její kroky ladí s kroky tanečníka. V lichých taktech tančí D s obloukovitým ohnutím nohy zánožmo, v sudých CH.

2. způsob

Držení ke kolovému tanci zavřené. CH uchopí levou rukou pravou ruku D, takto spojené paže si pak přitáhne ke svému le­vému boku, kde opře svoji levici hřbetem o bok. V tomto držení pak tančí oba obkročákovým způsobem se střídavým ohýbáním druhé nohy obloukem vzad.

Tančí Vojtěch Nečas (1975) a Marie Suchánková (1947), Vladi­mír Půček (1955) a Ludmila Caletková (1946), členové Komíňáků z Brna-Komína, hrají Brněnští gajdoši z Brna jako v A. 7, zpívají Věra Doležalová (1936) a Renata Slepičková (1953).