Zřizovatel:

A. 15 ZAHRADNÍK I A II Z KOMÍNA

Allegretto


Když sem šel do Prahy pro hrách, pro hrách,
spadl mně na cestě valach, valach,
kdybych mu byl dával oves, oves,
byl bych měl valáška podnes, podnes.

/:Šel zahradník do zahrady s motykó, s motykó,
vykopal tam rozmarýnu velikó, velikó,
nebyla to rozmarýna, byl to křen, byl to křen,
vyhodil ho zahradníček z okna ven, z okna ven. :/

I. variant

Tančí trojice, CH uprostřed mezi 2 D. CH uchopí obě D ko­lem pasu. D mu položí vnitřní ruku ohnutou v lokti na rameno. Vnější ruce založí v bok.

1. část – 3/4 takt

Trojice se pohupuje na místě v lichých taktech jedním vyšlapávaným a vyhoupnutým valčíkovým krokem vpřed (vykro­čí pravá noha) a v sudých taktech jedním valčíkovým krokem vzad (vykročí levá noha). Takto až do konce 1. části.

2. část – 2/4 takt

Následují zátočky CH střídavě s pravou D za pravé lokty a s levou D za levé lokty. Lichá D se otáčí na místě.

1. – 4. takt: CH a pravá D se zatočí za pravé lokty 8 lehce našlapovanými křepkými kroky, vykročí pravá noha. Při prvním kroku oba potlesk do dlaní, od 2. kroku závěs za lokty. Levá D, obě ruce v bok, se otáčí dvakrát kolem 4 kroky doleva, vykročí levá noha. Na konci 2. taktu se CH pustí s pravou D.
5. – 8. takt: Na začátku 5. taktu CH i levá D tlesknou do dlaní a zatočí se závěsem za levé lokty dvakrát kolem. Vykročí již při tlesknutí, CH pravou, D levou nohou. Lichá pravá D se sou­časně otáčí 8 krůčky (ruce v bok) doprava, vykročí pravá noha. Někdy levá tanečnice změní při zátočkách výkročnou nohu na pravou.
9. – 16. takt =1.-8. takt.

II. variant

Tančí trojice jako prve, ale nyní se drží za vnitřní ruce v při­pažení.

1. část – 3/4 takt

Trojice postupuje valčíkovými kroky (v lichých taktech pravou vpřed, kmih paží vpřed, v sudých levou vzad, kmih paží vzad) mírně vpřed po kruhu (kroky v lichých taktech jsou delší, než v sudých taktech).

2. část – 2/4 takt
1. – 4. takt: Pravá D drobnými křepkými krůčky (2 v taktu), vykročí pravá noha, prochází branou mezi CH a levou D, kterou vytvoří zvednutím spojených vnitřních paží. Po projítí brankou obchází D zadem kolem CH zpět na své místo. CH se za ní podtáčí doleva stejnými krůčky na místě.
5. – 8. takt: Nyní totéž levá D, která prochází brankou mezi CH a pravou D.
9. – 16. takt = 1. – 8. takt.

Lichá D přešlapuje ve stejném rytmu drobnými krůčky na místě.

Tančí Komíňáci z Brna-Komína Emanuel Dvořák (1944), Marie Dvořáková (1946) a Marie Suchánková (1947), Josef Kunst (1940), Ludmila Caletková (1946) a Drahomíra Kyselková (1951), Vojtěch Nečas (1975), Libuše Pyrochtová (1945) a Bohuslava Zedníková (1972), hrají Brněnští gajdoši z Brna jako v A. 7, zpívá Bohuslav Polák (1956).