Zřizovatel:

A. 12 HODOVÁ KOLA POD MAJÍ V KOMÍNĚ

Allegretto

Viděl sem ju, zelená se,
viděl sem ju, zelená se,
/: na ní šáteček, na ní šáteček červená se.:/

/: Muzika nám hrála,
do bílého rána, :/
a já sem vysázel, a já sem vysázel
tolar do cymbála. :/


Hébéte se, sukně na mně, šak mám doma ještě jedne,
hébéte se sukně, na mně, šak mám doma jinačí.

Košili mám bez rukávů, přece držím na parádu,
košili mám bez rukávů, přece držím parádu.

Střevíce mám bez kramflíků, přece držím na muziku,
střevíce mám bez kramflíků, přece držím muziku.

V Komíně tak jako ve všech ostatních obcích Brněnska se tančívalo pod májí kolo, jednak po příchodu hodového průvodu pod májí a jednak o každé přestávce mezi tanečními kousky, kdy muzika odpočívala. Tančilo se kolo smíšené, někdy i více kol soustředných, bylo-li tanečníků mnoho. Při zahájení hodů nikdy nescházela píseň Ta komínská mája tenká… Při této písni se uchopili všichni za ruce, natočili se mírně vpravo vpříč a otáčeli se obyčejnou chůzí (v taktu 2 kroky) vpravo kolem. Při další sloce se mohl měnit směr otáčení.

Vykročí pravá noha. Spojené paže jsou v klidu. Na začátku druhé sloky se otočí doleva do protisměru při prvním kroku (vykračuje opět pravá noha, nyní mírně křížem přes levou).

Po první písní navazuje druhá píseň – tentokrát 3/4 ve valčíkovém rytmu Muziko, co děláš, že ty nám nezahráš… Všichni se otočí čelem do středu, při první sloce se otáčí kolo doprava valčíkovými kroky: v lichých taktech vykročí při valčíkovém kroku všichni šikmo vpravo vpřed. Spojené paže kmih do středu kruhu. Sudé takty – valčíkový krok, vykročí levá noha vzad s otočením celého těla o 90° doprava. Noha zakročí jakoby křížem za pravou nohu, spojené paže kmih vzad. Při dalším lichém taktu vykročí opět pravá noha šikmo vpravo vpřed, nyní s natočením celého těla o 90° doleva. Při druhé sloce se otáčí kolo doleva. Vykročí opět pravá noha šikmo vlevo dovnitř. Spojené paže kmih vpřed. V druhém taktu zakročí levá noha šikmo vlevo vzad s na­točením o 90° doprava. Spojené paže kmih vzad. V dalším lichém taktu vykročí pravá noha šikmo vlevo vpřed s natočením celého těla o 90° doleva. Kmih spojenými pažemi dopředu. V dalším taktu jako ve 2. s natočením o 1/4 kruhu doprava. Kmih spojený­mi pažemi vzad atd.

Třetí píseň je opět ve 2/4 taktu s textem Muzikanti, to néni tak, vy musíte lepší fókat… Všichni se natočí napravo vpříč a drobnými běhovými krůčky se otáčejí vpravo kolem. Spojené paže v klidu. Vykračuje pravá noha. V další sloce nebo při další frázi se natočí doleva a pokračují stejným krokem (vykračuje opět pravá noha vlevo stranou). Do této písně obvykle vpadne hudba nebo začne hrát těsně po jejím dozpívání třeba polkový nebo třasákový nápěv. Dvojice v kruhu se natočí vpravo vpříč, uchopí se za ruce a v mírném předklonu se rozběhnou rychle za hry polkového nápěvu vpravo kolem – běhovými krůčky, 4 v tak- tu. Pak se postupně vytvářejí dvojice a začíná se tančit polka nebo tančící naváží na kola různými tanečními reji, např. tančí řetěz jako v České besedě. Tančí volnějšími nebo rychlejšími (osmino­vými) krůčky. V závěru mohou opět běžet v kruhu. Toto kolo se pak může dělit na menší kruhy stále stejným krokem a za zpěvu písně, kterou zpívali předtím. Takto se postupně velké kolo dělí na menší a menší kroužky (vždy po určité nápěvové frázi), až se konečně rozdělí na dvojice. Ty pak začnou buď tančit polku, pokud začala hrát nebo již hraje hudba. Anebo se některé dvojice otáčejí na místě kolem společné osy pravými nebo levými boky u sebe (drží se za obě ruce v mírném odpažení) nebo se postaví zády k sobě a uchopí se navzájem za ruce za zády. Jsou-li postaveni levými boky u sebe, je levá ruka každého natažena za zády svého partnera a spojena u jeho pravého boku s jeho v lokti pokrčenou pravicí („větrníky“). Nakonec zavýskají a pokud již hraje hudba, tančí.

Tančí Komíňáci z Brna-Komína, páry jako v A. 11, jen S. Nečas s A. Nečasovou a V. Nečas s M. Suchánkovou, hraje Večerka z Brna-Chrlic jako v A. 11.