Zřizovatel:

A. 13 ŘEZNICKÁ Z KOMÍNA

Vivo

Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za ruce vpředu křížem, pravé nahoře.

1. – 16. takt: Dvojice tančí na místě řezanku (2 kroky řezanky v taktu, vykračuje obvykle pravá noha). Spojené překřížené paže při řezance doprovázejí „řezáním“. V první době taktu CH napřáhne svoji pravici k pravému boku D a D ji pokrčí. Spojené levice naopak. Při řezance se dosti vyskakuje a nohy dopadají na celé chodidlo. Více je zatížena přední část chodidla. Předkračující nohy jakoby se vysouvaly vpřed.
17. takt: Dvojice se pustí, CH uchopí pravou ruku D a položí si ji na svoji levou dlaň, dlaní vzhůru. D levou ruku zabočí. CH napřahuje pravou ruku bočním obloukem zdola nahoru a v 18. taktu plácne pravou dlaní do levé dlaně D.
19. takt: D uchopí pravou ruku CH a překlopí si ji na svoji levou dlaň (mužova ruka je rovněž dlaní vzhůru). Současně na­přáhne pravici jako prve muž k plácnutí.
20. takt: D plácne pravicí do nastavené pravé dlaně CH.
21. – 24. takt = 17. -20. takt.
25.- 31. takt: Dvojice postupuje drobnými krůčky vpřed (2 kroky v taktu). Nejčastěji vykračují oba pravou nohou, D vzad, CH vpřed. Při prvním kroku v 1. taktu každý plácne do svých dlaní před tělem (ruce jako při modlitbě ve výši úst) a na 25. b) si plácnou navzájem do obou dlaní (ruce otočeny hřbety k sobě). V 26. taktu a) si plácnou do vlastních, b) si plácnou navzájem pravými dlaněmi. V 27. taktu a) plácnutí do vlastních, b) navzájem do levých, v 28. taktu jako v 25. taktu.
29. = 26. takt, 30. takt = 27. takt, 31. = 25. takt.
32. takt – a: Plácnou si do vlastních dlaní a zastaví se.
b: Výdrž.
33. – 40. takt = – 32. takt, ale zpět po kruhu. CH couvá.

Tančí a hrají jako v A. 12.