Zřizovatel:

C. 8 NA HOŘE V TÁBOŘE Z LOUČAN, SLATINIC A NÁMĚŠTĚ NA HANÉ

Na hoře v Táboře o sedláka
bijó se dvě dívke o vojáka,
[: tralalala, tralalala. :]

Voják jim povídá: Nebite se,
toť máte kalhote, rozdělte se,
[: tralalala, tralalala. :]

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH levým, D pravým bokem do středu. Spojené paže jsou volně napjaty do středu kruhu.
1. – 2. takt: Dva přísunné kroky zvolna provedené vždy po celý 3/4 takt do středu kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou. Při vykročení nohy v kolenou povolí a při postupném přisouvání druhé nohy po přední části chodidla se narovnávají. Spojené paže doprovázejí každý krok kmihem zdola nahoru až do upažení a mírným poklesem zpět ve třetí době.
3. takt: Dvojice ve stejném držení, ale natočena pravými boky k sobě, se třemi cupitavými krůčky po přední části chodidel otočí o 180° doprava, vykročí pravá noha. Spojené paže jsou v klidu.
4. takt – a: Přikročení levé nohy k noze pravé (CH je nyní na místě D a naopak)
b,c: výdrž ve stoji.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale zpět z kruhu na svá původní místa. V 8. taktu ukončí v původním postavení, CH levým, D pravým bokem do středu kruhu.
9. – 10. takt: Dvojice se otočí v natočení pravými boky k sobě o 180° doprava třemi cupitavými krůčky, vykročí pravá noha a přikročením levé nohy na 10. takt – a); b).c) – výdrž ve stoji čelem proti sobě na protějších místech.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt. Dvojice se vracejí na svá původní místa do postoje čelem proti sobě.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt, ale kroky jsou prováděny po celých chodidlech s přídupy.

Tančí a zpívají členové souboru Cholinka z Choliny Zbyšek Bílek (1972) a Hana Květoňová (1972), David Kouřil (1976) a Monika Polcarová (1976), Jiří Květoň (1981) a Lenka Květoňová (1980), sólo zpěv Ivana Kouřilová (1974), muzika jako v C.4.