Zřizovatel:

C. 4 ZAVÁDKOVÁ CÓFAVÁ „PŘI DÓŠKÁCH“ Z LOUČAN A NÁMĚŠTĚ NA HANÉ

Aj, na zelené lóce ho města Holomóce veróstá rozmarýnek,
kde čekával mě senek.
Čekával, ach, čekával, čekával mě senek.

Můj milované senko z holomóckýho renko,
kde só te hezky čase, kde hladívals mi vlase?
Hladíval, ach, hladíval, hladíval mi vlase.

Zavádková cófavá „při dóškách“ se tančívala o hodech odpoledne, když děvčata skládala mládencům svůj příspěvek na hodovou muziku. V podstatě se tančila běžná cófavá na uvedenou píseň, která byla známa v Loučanech, Náměšti na Hané a okolí.
V taneční místnosti byl poblíž muziky upraven stůl, na kterém stál košíček nebo ošatka, do kterého postupně děvčata vkládala peníze. Jako strážci pořádku a čestní hosté přišli nejprve starosta se ženou ve svátečním a slavnostním oblečení. Ostatní chasa byla připravena již ve trojicích (CH uprostřed, po každé straně jedno D) v pozadí sálu. Hudba začala hrát taneční píseň. Starosta se ženou (ona po jeho pravici) se uchopili jako při cófavé v pokrčení připažmo, druhé ruce založeny v bok – hřbety vpřed, a v tomto postoji a držení vešli do taneční místnosti a hanáckým krokem (tři krůčky v jednom taktu, našlapované z přední části chodidel z mírného výponu a s postupným poklesnutím téměř na celé chodidlo, pata však odlepena od země – vykročí levé nohy) obešli sál a přišli až ke stolu, na kterém stála ošatka. Tam nejdříve paní starostová vložila svůj příspěvek a pak oba usedli za stůl na připravené židle.
Po nich začne zpívat chasa 1. sloku písně k cófavé. Trojice se mezitím uchopily k tanci. CH pokrčí obě ruce mírně předpažmo zevnitř (lokty k tělu) a nastaví dlaně obou rukou děvčatům. D z každé strany mu vloží vnitřní ruku hřbetem vzhůru do jeho nastavené dlaně. Jednotlivé trojice tančí běžnou „cófavó“ a pouze trojice, která přichází ke stolu, nedotančí celý tanec do konce, ale přichází ve druhé části podobně jako čestný pár v úvodu celého obřadu obyčejnými houpavými hanáckými krůčky. Po zaplacení pak CH odvádí obě D stejnými krůčky stranou a bere k tanci další dvě dívky. V čele chasy jsou stárci, kteří buďto sami zavádějí jednotlivá děvčata anebo jim pomáhají ostatní přítomní chlapci.

Popis cófavé:
Držení viz nahoře.
1. takt: Trojice vykročí na a) houpavým přísunným krokem do polovýponu pravou nohou vpřed, levá noha se posune špicí ke středu chodidla nohy výkročné.
b: Krok pravou nohou vpřed z celého chodidla s mírným nadnesením na přední část chodidla.
c: Krok levou nohou vpřed z celého chodidla s nadnesením na přední část, pravá noha zůstává vzadu na špičce nebo se odlepí špičkou od země a je mírně poohnuta zánožmo.
2. takt – a: Krok pravou nohou vzad, noha našlápne přes přední část chodidla na celou šlapku,
b: Krok levou nohou vzad, noha našlápne stejně jako v a), přes přední část chodidla.
c: Ve výponu na levé noze přisune pravá noha k noze levé výponmo a ihned se obě nohy spustí přes plochu celého chodidla až na paty, hlavní váha však zůstává stále na přední části chodidla.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt, ale vykračuje opačná noha (levá).
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. takt: Trojice se zastaví, CH zvedne svoji pravou ruku spojenou s levicí pravé D, natočí k ní hlavu, D se podtáčí třemi krůčky doleva pod spojenými pažemi, vykročí levou nohou. Krůčky jsou prováděny z nakročení výponmo a sklouznutím po ploše celého chodidla na patu. Těmito krůčky se otočí o 360° doleva. Druhá D výdrž ve stoji na místě.
10. takt = 9. takt. ale nyní se podtáčí levá D pod spojenými pažemi doprava, vykročí pravá noha. CH při podtáčení D přešlapuje třemi krůčky na místě.
11. takt: CH zvedne obě paže spojené s pažemi D do výše a podtáčí obě D ještě jednou třemi kroky směrem dovnitř (pravá se podtáčí doleva, levá doprava), vykračují stejné nohy jako prve při podtáčkách. CH mírně přešlapuje na místě.
12. takt – a: Celá trojice se nadnese do výponu, spojené paže v pokrčení připažmo, ruce asi ve výši ramen.
b,c: Trojice pozvolna klesá na celá chodidla.

Cófavó v této podobě tančí pouze trojice, které jsou ještě v pozadí taneční místnosti. Trojice, která se již blíží ke stolu, tančí spolu s ostatními pouze 1. – 4. takt. V 5. – 6. taktu přistupuje trojice šesti krůčky, vykročí pravá noha, ke stolu. CH drží obě D kolem pasu, aby si mohly připravit peníze. Po zaplacení je pak odvádí stejnými kroky stranou. Takto podobně všechny další trojice.
Píseň se zpívá až do konce. Pokud nestačí cófavá jedna, zazpívá a zahraje se další.
Po skončení zavádění skončí všechna děvčata s tanečníky ve trojicích kolem sálu. Nato pak následuje další tanec.

Tančí a zpívají členové souboru Cholinka z Choliny Pavel Frýdl (1978), Lenka Faksová (1977) a Renata Nesvadbová (1980), David Kouřil (1976), Lenka Květoňová (1980) a Šárka Mazánková (1981), Pavel Štefan (1969), Zdenka Freudlová (1976) a Monika Polcarová (1976), rychtáře a rychtářku Jan Dostál (1928) a Helena Kršková (1923), zpívají Ivana Kouřilová (1974) a Hana Květoňová (1972), hraje muzika gymnázia v Olomouci-Hejčíně ve složení Marcela Heřmanová (1967) primáška, David Kousal (1979) 2. housle, Petr Sotorník (1979) housle – kontr, Filip Bětík (1978) klarinet a Jan Žůrek (1979) kontrabas.