• English

Zřizovatel:

C. 7 MAZURKA Z LOUČAN A NÁMĚŠTĚ NA HANÉ


Na to sem k vám přešíl, abe vám čas ošil,
abe vám čas, abe vám čas, abe vám čas ošil.

Ani te to neviš, je te se mně lébiš,
[:jak te se mně, :] jak te se mně lébiš.

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu, D čelem. Spojené paže jsou mírně pokrčeny v loktech.
Tančí se mazurkovými kroky s vydupáváním vnější nohy na začátku každého taktu celým chodidlem vpřed po kruhu, vykra­čuje vnější noha, špička mírně vytočena zevnitř. Při vykročení se dvojice mírně ukloní trupem ve směru nohy výkročné, CH vykročí levou, D pravou nohou. Na b) přikročí druhá noha k noze výkročné přední částí chodidla. Noha výkročná se odmrští stranou, druhá noha zůstává na místě s mírným pohupem v koleně. Trup CH i D se napřímí. Na c): další pohup na místě na noze stojné (D na levé, CH na pravé), odmrštěná noha se přitáhne chodidlem k noze stojné, špička nízko nad zemí.
Takto se tančí v taktu 1. – 3.
4. takt: Dvojice se otočí dvěma kroky a přikročením nohy výkročné o 180° doprava. CH vykročí levou, D pravou nohou. Tím si CH a D vymění místa (D jsou nyní uvnitř, CH vně).
5. – 8. takt = 1. – 4. takt: dvojice tančí stejným směrem vpřed po kruhu, nyní však vykračuje opačná noha (CH pravou, D levou). Dvojice se při krocích mírně natáčejí hlavou přes rameno do směru tance vpřed po kružnici. V 8. taktu se otáčejí stejně jako ve 4. taktu do původního postavení.
Pohyby taktů 1. – 8. se opakují po celý tanec.

Tančí a zpívají členové souboru Cholinka z Choliny Zbyšek Bílek (1972) a Hana Květoňová (1972), Pavel Frýdl (1978) a Renata Nesvadbová (1980), David Kouřil (1976) a Ivana Kouřilová (1974), Jiří Květoň (1981) a Lenka Faksová (1977), Pavel Štefan (1969) a Zdenka Freudlová (1976), zpěv zbytek souboru, muzika jako v C.4.