Zřizovatel:

C. 3 CÓFAVÁ ZE ZÁHLINIC

Proč, Marijo, si vzdycháte, s Jozefem si naříkáte?
Pro Ježíše Krista hledáme si místa.

Celé město jsme shledali, nocleha jsme nedostali,
kde my smutní pudem, kde nocovat budem?

Kdež sem já šel na Svaté Kopeček, potkal mě tam hanácké chlapeček,
ptám se já te, hanácké chlapečko, kade cesta k Svatýmo Kopečko.

Támhle je ta panenka Marija, ona voní jako konvalija,
enem pospěš, můj milé pótníčko, tade najdeš svó miló matičko.
I. variant Proč, Maria, si vzdycháte
Tančí dvě řady dvojic čelem proti sobě na způsob „kadrily“.
Tančí dvojice smíšené, D po pravici CH. Držení za vnitřní ruce v pokrčení připažmo, vnější ruce v bok (hřbety vpřed). Tančí se za zpěvu písně o několika slokách:
1. sloka:
1. – 2. takt: Dvojice postupují v řadách proti sobě v uvedeném držení šesti houpavými a pružnými kroky po přední části chodidel, vykročí pravá noha. Posledním krokem se zastaví.
3. takt: Tři kroky vzad, vykročí levá noha. Třetím krokem se přikročí do stoje spojného. Nohy jsou na přední části chodi­del, pata zlehka přichýlena k zemi
4. – 6. takt = 1. – 3. takt, řady dvojic se přibližují k sobě, na začátku vykročí levá noha vpřed.
7. – 8. takt: Dvojice v jednotlivých řadách se k sobě přiblíží šesti kroky jako v taktech 1. – 2., vykročí pravá.
9. – 10. takt: Dvojice se otočí v těsné blízkosti proti sobě šesti kroky o 180° doleva (CH couvá, D jde vpřed), vykročí levá noha.
2. sloka:
Tančí se jako 1. sloka, ale řady dvojic začínají z postavení zády u sebe ve středu taneční místnosti, vykročí opět pravá noha jako v 1. sloce.
V posledních dvou taktech (9. – 10. takt) 2. sloky se dvojice otočí šesti kroky na místě doleva o 180° (CH couvá, vykročí pravá noha). Dvojice jsou nyní opět na svých původních místech.
II. variant Když sem já šel na Svaté Kopeček
Tančí dvojice ve dvou čelných řadách, každá řada zády k podélné straně sálu. D po pravici CH. Dvojice se drží za ruce vzadu křížem. Tančí opět „kadrilově“ – dvě a dvě řady proti sobě a s průchodem v mezerném rozestupu na protější místa. Tančí se za zpěvu písně o několika slokách:
1. sloka:
1. – 2. takt: Řady dvojic v uvedeném držení postoupí proti sobě šesti pružnými, vypérovanými krůčky po přední části chodidel, tři v taktu, vykročí pravá noha vpřed.
3. takt: Dvojice postoupí třemi krůčky (vlastně dvěma krůčky s přikročením ve třetí době taktu výkročné nohy vzad), vykročí opět pravá noha. Ukončí ve stoji spojném na přední části chodidel s mírným hmitem dolů – paty ale zůstanou nadlehčeny.
4. – 6. takt = 1. – 3. takt. ale vykročí levá noha.
7. – 9. takt = 1. – 3. takt, vykročí opět pravá noha. Dvojice projdou mezerným rozestupem protější stranou s výhybem doprava.
10. – 11. takt = 4. – 5. takt, dvojice postupují vpřed, vykročí levá noha (řady se vzdalují od sebe).
12. takt: Dvojice se na protějších místech přetočí průvlečně, aniž by se pustily, o 180° zevnitř třemi kroky, vykročí levá. Dvojice jsou na protějších místech čelem do středu, D je nyní po levici CH.
2. sloka:
Celý tanec se opakuje, dvojice se v pozměněném postavení (D po levici CH) vracejí zpět. Přesně na konci 6. taktu jsou všichni v jedné řadě uprostřed taneční plochy, střídavě vždy jedna dvojice čelem vpřed jedním směrem a druhá dvojice opačným směrem (srov. jednu z figur z menuetu v Nezamyslicích – B.3). Na konci druhé sloky jsou všichni na původních místech v původním postavení čelem do středu, D po pravici CH.
Tančí a hrají členové souboru Haná z Přerova Tomáš Barbořík (1977) a Lenka Přemyslovská (1963), Tomáš Hradílek (1978) a Lenka Hradílková (1975), Ladislav Chrobák (1966) a Magda Barboříková (1957), Luděk Nezval (1970) a Renata Mišunová (1974), cimbálek Milena Malinová (1958), housle členka Přerovského komorního orchestru z Přerova Alena Holčáková (1963).