Zřizovatel:

C. 5 ČEŠKA Z ČECH POD KOSÍŘEM, DRAHANOVIC, LOUČAN A NÁMĚŠTĚ NA HANÉ

Ševče, ševče, proč tě žádná nechce,
ševče, ševče, proč tě žádná nechce?
Máš gatě od smole, žádná o tě nestoji,
máš gatě od smole, žádná o tě nestoji.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za pravé ruce v předpažení mírně dolů. levé ruce v bok (hřbety vpřed).
1. – 4. takt: Čtyři přísunné kroky shora lehce a pružně našlapované přední částí chodidla (a) a s přikročením druhé nohy stejným způsobem (b). Oba kroky jsou provedeny s mírným podřepem v kolenou na každou dobu taktu, CH vykročí pravou. D levou nohou (ze středu). Spojené paže jsou v klidu.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale naopak (do středu kruhu) a opačnou nohou.
9. takt – a: CH zlehka uskočí pravou nohou doprava, druhá okamžitě přikročí, D totéž levou doleva.
b = a.
10. takt = 9. takt, ale na opačnou stranu a opačnou nohou.
11. – 12. takt: Dvojice pokrčí připažmo spojené pravice (pravá ruka D hřbetem nahoru) a v postavení pravými boky u sebe se zatočí o 360° doprava osmi cupitavými krůčky po přední části chodidel, vykročí pravá noha.
13. – 14. takt = 9. – 10. takt, ale dvojice se přechytne za levé ruce a vykračuje opačným směrem a opačnou nohou (do středu -CH vykročí levou, D pravou nohou).
15. – 16. takt: Dvojice pokrčí připažmo spojené levice (levá ruka D hřbetem nahoru) a v postavení levými boky u sebe se zatočí o 360° doleva osmi cupitavými krůčky po přední části chodidel, vykročí levá noha.

Tančí a zpívají členové souboru Cholinka z Choliny Pavel Frýdl (1978) a Monika Polcarová (1976), David Kouřil (1976) a Ivana Kouřilová (1974), Pavel Štefan (1969) a Zdenka Freudlová (1976), zpívají Zbyšek Bílek (1972), Lenka Faksová (1977), Milan Heřman (1961), Jiří Květoň (1981), Hana Květoňová (1972). Lenka Květoňová (1980), Šárka Mazánková (1981) a Renata Nesvadbová (1980), muzika jako v C.4.