Zřizovatel:

D. 18 KOCOUR, šotyška ze Všetat u Brandýsa.

Zvečera usnula, pustila si do komory kocoura,
kšc, macku, neškrábej, a rači si s mou kočičkou zahrávej.

Základní postavení – dvojice proti sobě, držení kolové zavřené.
1. takt: 1 přeměnný krok vpřed po kruhu, Ch levou, D pravou, s přenesením váhy vpřed na poslední dobu, na stojnou nohu.
2. takt: 1 přeměnný krok vzad – podle CH vpravo – s přenesením váhy vzad.
3. – 4. takt: 6 hladkých obkročákových kroků s točením vpravo, ruce se dotýkají vzájemně na lopatkách (těsné držení),  7. krok se tančí snožmo s přídupem a se zastavením.
5. – 8. takt= 1. – 4. taktu.

Pozn. H. L . : Tato brandýská varianta má zajímavější formu, než Hajného obdobně nazvaný tanec z Nymburska, který se hudebně blíží k mazurce. Brandýský „kocour“ se vyznačuje rovnováhou užitého šotyšového kroku s krokem obkročáku.

Sběr: E. Háková a kol. souboru
Popis: E. Hanziková – Háková
Hudební úprava: J. Rohlík

Tančí a hrají Jarošovci z Mělníka: Pavel Čermák (1962) a Bohumila Trojanová (1972), Filip Huml (1976) a Johana Jonáková (1979), Luboš Pelikán (1958) a Pavla Koktanová (1981), Michal Wolf (1977) a Šárka Kuželová (1961), Jaroslav Zajíček (1963) a Petra Koktanová (1980), muzika jako v D. 12, zpívají Radka Čermáková (1964), Stanislava Formáčková (1977), Vlastimil Jonák (1941), Vlasta Jonáková (1943), Jiří Kropík (1972), Radka Majznerová (1971), Olga Mocová (1974), Zbyněk Rejda (1935) a Jiří
Rohlík (1933).