• English

Zřizovatel:

D. 17 MINET ZE STRÁŽNICE U MĚLNÍKA

 

Počkej, Johanes, však ty dostaneš,
žes nám rozlámal bádrdlinku.

Já ji nelámal, já ji objímal,
já ji nelámal, já ji měl rád.

Základní postavení – dvojice proti sobě, držení uzavřené kolové, ruce vzájemně na lopatkách.
V třídobém rytmu dvojice tančí přísunným krokem, CH levou, D pravou, a otáčí se dokola tak, aby byl přísun proveden plynule a ukončen na třetí dobu každého taktu. Na první dobu každého taktu oba přenášejí váhu těla z nohy na nohu, takže se celá dvojice vyklání střídavě vlevo a vpravo.

Pozn. H. L. :
Přísunný krok tanečníci provedli, podobně jak to bylo v dalších variantách ve východních Čechách – mírným obloučkem volné nohy těsně nad zemí a nikoliv posunem nohy k noze stojné. Tento způsob kroku propůjčuje tanečnímu podání také větší plynulost.
Na středním Polabí jej na Královéměstecku zapsal také F. Suchý v citované sbírce, s. 211 a 171 č. 6: CH oblouček provádí pravou vpřed a D vzad, v dalším taktu obráceně.
Více o minetu viz D. 11.

Sběr: E. Háková a kol. souboru
Popis: E. Hanziková – Háková
Hudební úprava: P. Malcová

Tančí a hrají Jarošovci z Mělníka: Pavel Čermák (1962) a Johana Jonáková (1979), Filip Huml (1976) a Šárka Kuželová (1961), Luboš Pelikán (1958) a Radka Čermáková (1964), Jaroslav Zajíček (1963) a Stanislava Formáčková (1977), muzika jako v D. 12.